Tvořivá škola a čtení ve 3. ročníku - recenze

Tvořivá škola a čtení ve 3. ročníku - recenze

Rádi bychom se vyjádřili a informovali o našich zkušenostech s Tvořivou školou. V naší škole se snažíme sladit Modelový program Tvořivá škola s potřebami malotřídní školy, s požadavky školy, kam naši žáci odchází na druhý stupeň a s našimi představami a zkušenostmi. Rádi bychom také o směru naší práce přesvědčili rodiče, aby šli zároveň s námi.  

Projekt činnostního učení Tvořivé školy mě velmi zaujal, náplň jeho seminářů mě nasměrovala k účelnější, efektivnější a zábavnější práci s dětmi. Mnoho věcí jsem už dřív vnímala podobně, ale odchovaná tradiční školou jsem se bála, že si budu s dětmi hrát na úkor znalostí. Projekt Tvořivá škola dal mým domněnkám rozměr jistoty a obavy rozptýlil. Začíná u maličkostí: děti se s pomůckou „početní divadélko“ učí vidění počtu prvků, tvoří první  slovní úlohy, dožadují se poznávat pojmy sloupec, řádek či pravo–levou orientaci na ploše. Číslice se díky pomůcce „dvoubarevná kolečka“ nepozorovaně stávají čísly. Těší se na vyjmenovaná slova s pohádkou, písničkou a obrázky atd.

Pro mě má zásadní význam spojení programu Tvořivá škola s metodickými materiály. Na jejich kreativních základech totiž mohu stavět svoje poznatky, nápady a potřeby mých dětí beze strachu, že o něco zásadního přijdou. Když jsem absolvovala semináře a chtěla ostatním pedagogům předat své poznatky, nejprve jsem jim ukázala čítanku Nové školy sestavenou podle tezí činnostního učení. Když potřebuji přesvědčit rodiče, že dnešní výuka má opravdu vypadat jinak než ta jejich, poprosím je, aby nahlédli do čítanky Nové školy. Pak je začnou zajímat i ostatní učebnice související s tímto projektem a máme je na své straně. Pro své potřeby jsem si vytvořila recenzi čítanky pro třetí ročník ZŠ, napadlo mě, že by se naše zkušenosti mohly hodit i někomu jinému.              

Čítanka obsahuje ukázky z děl lidových a z děl asi šedesáti autorů českých a deseti zahraničních. Jsou zastoupeny téměř sto sedmdesáti texty.Výběr ukázek je pestrý. Střídají se různé literární žánry od básní, říkadel, próz, přes hádanky, kvízy, jazykolamy, texty písní, pranostiky, pověsti, bajky, výtahy z encyklopedií, vtipy, přesmyčky, rébusy, až po přísloví, pořekadla a pohádky. Jedná se o průřez dětskou literaturou. Svůj oblíbený žánr si tu najde každé dítě, což je motivuje k domácímu čtení podobných knih.

Čítanku ilustrovala Andrea Schindlerová, jsou zde však použita i výtvarná díla (asi padesát ilustrátorů), která se zařazenými díly literárními tvoří zvykově nedílný celek.

Čítanka z Nové školy byla zpracována ve spolupráci s kolektivem učitelů – metodiků Tvořivé školy. Při práci na ní vycházela autorka Mgr. Zita Janáčková a její spolupracovníci z rámcového vzdělávacího plánu a jeho výstupních kompetencí pro literární, výtvarnou a estetickou výchovu.

Čítanka nemá pracovní sešit. Všechny motivační otázky a úkoly jsou zařazeny přímo u textů. Na více místech narazíme na průřezová témata jako sport, les, voda, čerti. (Například téma domov je rozloženo na stranách 4, 5, 6. Je zde ukázka z encyklopedie - Doma,Fr. Škoda, přísloví o domově, báseň - Cestička k domovu,K. V. Rais, pohádka – Dům,O. Syrovátka, text písně – Domky, J. Vodňanský, próza – Naše rodina,Fr. Nepil a k nim otázky a úkoly: Vyprávějte o svojí rodině. Znáš píseň o domově nebo rodině? Popište své oblíbené místo doma. Vyjmenujte typy domů. Nakresli dům, ve kterém žiješ. Máš strýčka nebo tetu? Koho to jsou sourozenci?) Vyčerpávající způsob práce s tématem děti učí přemýšlet a komunikovat.

Pomocí úkolů můžeme zábavnou formou rozvíjet mnoho souvisejících dovedností v mezipředmětových vztazích. Porozumění textu (s. 7 Kolik má Lasse sourozenců? – Děti z Bullerbynu), matematický odhad ( Kdo z dětí je nejstarší? – Děti z Bullerbynu), rodinná výchova (Máte sestru nebo bratra? Jaké to má výhody?), dramatická výchova (Zahrajte Tomyho a Aniku, jak přemlouvají Pipi, aby chodila do školy – Pipi Dlouhá punčocha), tvůrčí psaní (s. 23 pokuste se vymyslet a napsat krátkou báseň o přírodě, potom vyhodnoťte nejpovedenější – skupinová práce), fantazie (s. 39 vymyslete si svoje hodné strašidlo, nakreslete je a povídejte o něm ostatním – skupinová práce), orientace na mapě(s. 33 vypisujte z článku názvy ulic, zkuste je hledat na mapě Prahy – skupinová práce), prvouka (s. 41 nasbírejte listy, vylisujte, nalepte na papír a popište, s. 119 vyjmenujte škůdce ze zahrad a polí, s. 157 vyhledejte obrázky zvířat v encyklopedii), osobnostní a sociální výchova (s. 50 Každý si napište na lístek, co umíte dobře. Přečtěte to ostatním.), náboženská výchova (s. 66 Co víme o narození Ježíška), rozvoj slovní zásoby (s. 94 vysvětlete: Dali mu pořádně na pamětnou), artikulace ( s. 163 jazykolamy), orientace v textu (s. 171 Najděte v textu, kterou část věty z dopisu Hurvínek přeskočil).

Pravidelně se opakují úkoly k řešení ve skupinách.

Velmi motivující je také lístečková hra. Několikrát jsou v čítance úkoly označené lístkem. Ten symbolizuje lístek na stromě, jehož předlohu okopírujeme z metodiky k čítance. Děti si mohou vybarvit lísteček na stromě, když si vyberou jedno z povolání a splní jeho práci. Profese jsou rozmanité. Malíř, učitel, mim, čtenář, recitátor, básník, spisovatel, tanečnice, učeň, lesník, přírodovědec, knihovník, zpěvák.

Čítanka je zpracována opravdu přehledně. Vedle podrobného obsahu nechybí ani seznam ilustrátorů se stranami výskytu a řešení hádanek a rébusů s příslušnými stranami. Tématicky jsou texty v čítance řazeny podle měsíců a ročních období. Písmo je v celé čítance jednotné, vhodné pro žáky třetího ročníku.

 

Shrnutí

S čítankou se pracuje výborně. Děti práce baví. Než jsme koupili čítanky z Nové školy, museli jsme hodiny čtení doplňovat čtením z jiných knih nebo z čítanek starších vydání jiných nakladatelství. A obávám se, že tolik zajímavých úkolů a her nás ani s pracovními sešity nenapadalo. I dnes doplňuji hodiny čtení např. publikací Čteme s porozuměním od Rudolfa Šupa, ale pouze pro zpestření a obsáhnutí dovednosti funkční gramotnost.

  Každému, kdo se chce dozvědět něco o projektu Tvořivá škola, doporučuji jako první nahlédnout do čítanky Nové školy. Podařilo se jim totiž dostat na trh moderní, účelnou a zábavnou učebnici.

 

Radka Vlachová, ZŠ Svitavy, Lačnov

 

Prameny:

Janáčková, Z. a kol. Čítanka pro 3. ročník. Nová škola, 2012

Doležalová, A. Metodika činnostního učení čtení s porozuměním ve 2. a 3. ročníku. Tvořivá škola, 2012

Rosecká, Z. a kol. Malá didaktika činnostního učení. Tvořivá škola, 2004

Developed by Via Aurea.