Tisková zpráva k ukončení projektu

Tisková zpráva k ukončení projektu

31.10.2012 byl zakončen projet Tvořivá škola - čtení a psaní s porozuměním. Cílem 36 měsíčního projektu Čtení a psaní s porozuměním bylozavádění a šíření nových vyučovacích metod zaměřených na dovednosti žáků ve čtení, zlepšení čtenářské gramotnosti, schopnosti porozumět psanému textu a osvojování klíčových kompetencí.

Závěrečná Tisková zpráva projektu

Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním

Za dobu jeho trvání prošlo 160 kurzy a letními školami projektu více než 3600 učitelů ze všech krajů ČR. Účastníci projektových kurzů byli seznámeni s metodikou čtení a psaní s porozuměním. Kurzy předkládají soubor praktických činnostních postupů výuky čtení s porozuměním a výuky gramatiky. Zaměřujeme se na rozvoj dovedností žáků ve čtení a psaní s využitím analyticko-syntetické metody, zlepšení čtenářské gramotnosti, ale také na klíčové kompetence, mezipředmětové vztahy a aktivní zapojení žáků se speciálními potřebami učení.

Dalším z výstupů projektu je rovněž nový koncept výuky Čj s interaktivní tabulí. Jedná se o přístup, který smysluplně kombinuje činnostní a interaktivní výuku. Jak je možné tímto způsobem pracovat s interaktivní tabulí v jednotlivých ročnících předvedli na konferenci lektoři Tvořivé školy a další externí spolupracovníci, kteří jsou zároveň učiteli z praxe. Aby učitel zvládnul efektivně pracovat s interaktivní tabulí, musí však nejdříve dobře zvládnout samotnou výuku. Interaktivní tabule je dobrou pomůckou, ale ne všespasitelnou. Její nerozumné požívání může přinést také řadu potíží.

Metodickou novinkou realizovanou v rámci projektu systemický přístup k žákům ve výuce českého jazyka. Jedná se o moderní metodu, která umožňuje objevit skutečné příčiny školních potíží žáků, nalézt jejich efektivní řešení a obnovit porušenou rovnováhu. Pracuje jak s modelovými školními situacemi, tak s konkrétními případy.

V rámci projektu byly na 18 vybraných partnerských školách založeny vzorové třídy činnostního učení Čj, které slouží jako vzdělávací střediska DVPP. Vytvořeny byly také nové řady didaktických pomůcek do výuky Čj v 0. - 5 . ročníku, Sety testů pro evaluaci výuky Čj v 1. – 5 . ročníku, metodický vzdělávací film Činnostní učení Čj v 1. ročníku, řada metodik výuky čtení s porozuměním, přípravy pro práci s interaktivní výpočetní technikou a řada 5 historických čítanek Putování českými dějinami. Knihy byly vytvořeny za účelem prožitkové výuky českých dějin a souběžného rozvoje čtení s porozuměním.

Projekt byl realizován díky podpoře poskytnuté Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Developed by Via Aurea.