Hlavní menu

Školní systemické konstelace

LETNÍ ŠKOLA - JAK NEVYHOŘET A STÁT SE AUTORITOU

Číslo akce: 2021-014 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 34458/2019-2-1147

Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Sudislav nad Orlicí, Kubasova chalupa
Termín: 3. 8. 2021, 4. 8. 2021, 5. 8. 2021, 6. 8. 2021

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Sudislavi v termínu od 3. do 6. 8. 2021 (úterý-pátek). Výuka,  stravování i ubytování na Kubasově chalupě. 

Zahájení v úterý od cca 14:30 hod., ukončení v pátek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

 

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 580 Kč, záloha 6 580 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:
5590,-       - kurzovné + plná penze
5155,-       - kurzovné + obědy
4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

2020 Sudislav

Nabízíme Vám Letní školu v útulném centru Kubasova Chalupa v překrásné přírodě v Sudislavi nad Orlicí.  Luxusní vegetariánská strava, ubytování ve stylových pokojích.

Můžete si zde zvolit absolvovat jedinečný kurz systemické pedagogiky s Čeňkem Roseckým, nebo kurz kreslení pravou hemisférou s Lenkou Kalovou. Krom toho Vás čeká vycházka do Brandýsa n. O., na zříceninu hradu Orlík a do přírodního bludiště. Těšíme se na setkání s Vámi.


Do škol přichází stále více problémových žáků. Učitelům přibývá práce a na „kantořinu“ je čím dál méně času. Aktivní ochrana před vyčerpáním, vyhořením a pocity marnosti je v tomto čase důležitější, než kdy předtím. 

S problémy souvisejícími s vyhořením nebo nedostatečnou autoritou se dnes potýká mnoho lidí. Kurz je otevřen i zájemcům jiných profesí.

Systemická pedagogika přináší potřebné informace a nadhled. Umožňuje poznat hlubší příčiny problémů, nalézt řešení a obnovit porušenou rovnováhu.

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Obsah akce:

2020 SudislavLetní škola je určena pro učitele základních a středních škol, ale mnoho může dát také rodičům. Zaměřuje se na oblast systemické pedagogiky, která odhaluje základní síly a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na chování dětí – žáků. Uvidíte, co určuje mezilidské vztahy v systémech, jako jsou rodina, třída a škola. Poznáte, co je potřeba udělat proto, aby se všichni členové systému cítili bezpečně a spokojeně. Prostřednictvím vlastní konstelace se můžete podívat na příčiny vašich konkrétních potíží.

 

 

Letní škola odhaluje hlavní příčiny vyhoření učitelů a ukazuje, co můžeme udělat proto, abychom byli přirozenou autoritou. Poznáním systmických postojů a přístupů ochráníte sebe před vyhořením a své rodiny před jeho následky.

Obrovským přínosem této akce je, že přináší jedinečné informace o zákonitostech a silách, které mají bezprostřední vliv na to, jak se cítíte v práci, jak se Vám daří v životě, a jaké jsou Vaše vztahy s druhými lidmi (se žáky, jejich rodiči, kolegy, ale také se členy své rodiny).  Je to příležitost poznat hlubší příčiny mezilidských i osobních problémů, získat potřebný nadhled a dosáhnout stavu, kdy se budete moci v práci i doma cítit spokojeně a v bezpečí.  

 • Co jsou nejčastější příčiny konfliktů mezi učiteli, žáky a jejich rodiči?
 • Co je při vzdělávání a výchově úkolem učitele a co přísluší rodičům?
 • Požadavky na učitele ze strany společnosti a ze strany rodičů stále rostou. Pravomocí a nástrojů, které mají učitelé k dispozici, spíše ubývá. Jak se s tím vyrovnat?
 • Jak dosáhnout skutečně partnerské úrovně vztahu mezi učitelem a rodiči žáků?

Podstatné je, aby učitelé ve spolupráci s rodiči vytvořili pokud možno co nejbezpečnější prostor pro rozvoj a školní práci dětí. Abychom toho mohli dosáhnout, je dobré vědět, jak takový bezpečný prostor vypadá, co je jeho obsahem, jaké základní vlivy působí na učitele, žáky a rodiče, jaké jsou nároky a co určuje základní potřeby žáků a jejich rodičů.

Hlubší pochopení skutečných příčin potíží přináší uvolnění, nadhled a možnost dosažení trvalého pocitu zakotvení a uspokojení. Významně přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole i v rodině. Abychom toho mohli dosáhnout, je dobré vědět, jaké základní vlivy působí na učitele, žáky a rodiče a co určuje jejich základní nároky a potřeby.

Hlubší pochopení souvislostí přináší uvolnění, potřebný nadhled a možnost dosažení trvalého pocitu zakotvení a uspokojení. Přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole i v rodině. Na letní škole bude rovněž prostor pro řešení vašich konkrétních pracovních nebo osobních potíží.

2020 Sudislav

Základní témata letní školy:

 • rodinné a školní normy
 • postavení a přístup učitele
 • učitelé, rodiče a děti
 • původní a nová rodina
 • syndrom vyhoření
 • školní hierarchie
 • autorita učitele

 

Cíle letní školy:

1. Seznámení s přístupy systemické pedagogiky. Předání informací o systémových souvislostech a zákonitostech ve vztazích mezi rodiči, dětmi, učiteli a školou.
2. Práce s typickými modelovými situacemi na škole, a to v obecné rovině problému. Osobní zážitek a vhled do řešení nejčastějších problémů.
3. Změna "nezdravých" postojů a aktivní ochrana před vyhořením. Práce s tématy účastníků.

 


Tento kurz má akreditaci MŠMT a účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu DVPP.

 


REFERENCE

 

 

Kurzu jsem se zúčastnila již podruhé a musím říct, že pořád se mám čemu učit a stále nad něčím přemýšlet. Přednáška byla velmi poutavá, lektor nám nenásilnou formou objasnil to, nad čím už dlouho přemýšlím, jak spoustu věcí dělat snadněji a lépe. Lektor je úžasný, všechny informace mohu použít. Kurz bych určitě doporučila všem kolegům.

Beatrice Drabinová


Vaše semináře jsou úžasné pro toho, kdo hledá řešení, jak vše zvládat v životě a jak obstát, hlavně sám před sebou. Pro mne byl váš seminář tak neskutečný zážitek, že jsem jen poslouchala a potom předávala a předávám myšlenky dál. Moc mi pomohl uvědomit si věci, jak vlastně chápat ostatní lidi, jaké platí zákony a otevřel mi oči hlavně v rovině osobních vztahů. Na druhý seminář jsem se neskutečně těšila.

Přeji vám krásné dny. Věra Josková


Kurz se mi moc líbil, bylo to moje první seznámení s konstelacemi. Přednášky zajímavé, přínosné a také podané zábavnou formou.

Děkuji za ně. Jitka Hauerlandová


S obsahem i lektorským vedením kurzu jsem byla spokojená. Sdělené informace mi pomohly uvědomit si podstatu mnohých situací v chování a jednání dětí i dospělých. Po absolvování kurzu přistupuji k dětem i dospělým s chápavějším přístupem, a to nejen ve škole, ale i v soukromí. Určitě bych kurz doporučila svým kolegům, protože na žádném jiném školení se tyto informace nelze dovědět. Sdělené poznatky vycházely z praxe a to je cennější než hodiny teorie.

Moc děkuji za tento kurz. Jana Brtnická


S kurzem jsem byla spokojená, díky němu se na některé věci dívám jinak. Pomohl mi ujasnit si spoustu věcí. Kurz bych určitě doporučila ostatním kolegům, hlavně kolegyním. Snažila jsem se i některé informace předat dál. Doufám, že díky novým poznatkům, bude stresu a napětí v mém životě méně a méně. Teď už sama vím, jak na tom pracovat.

S pozdravem Ivana Misařová


Ve svém životě jsem se setkala se sytemickými konstelacemi a jejich vlivem v běžném životě, proto jsem zajásala, když jsem našla seminář s tímto zaměřením! Zcela splnil mé očekávání, uvědomila jsem si souvislosti, které můžu využít i ve svém profesním - učitelském životě a logicky dávají smysl. Na další seminář Jak být autoritou jsem vzala i svou kolegyni ze školy.

Děkuji a těším se na další pokračování! Eva Novotná


Kurz byl pro mne velkým přínosem, uvažuji o tom si ho projít ještě jednou. Přála bych si, aby mělo víc mých kolegů možnost na kurzech být. Dalo mi to určitý nadhled, učím se nechtít zachraňovat děti ani dospělé kolem sebe, ale zachránit sama sebe a pak předávat to pozitivní, co z toho muže vzejít. Lektorské vedení bylo moc dobré J.

S pozdravem a díky Hana Pařilová


Kurz rozšířil a doplnil povědomí o konstelacích, kterých jsem se účastnila dříve.Nějak se to všechno pěkně propojilo. Je to jiný pohled na školní realitu, ovšem takový který respektuje individualitu dětí a rodinné prostředí, ze kterého vzešly. Pan Rosecký informace podává poutavě a v souvislostech. Není to jen teorie. Určitě bych doporučila.

Mějte se hezky a přeji hodně radosti a úspěchů S. Vošická


Čeněk has been a great help and inspiration to my wife and me.  He is an exceptional person with great understanding of important and meaningful issues who strives to help others spiritually, emotionally and also quite practically.  He is very trustworthy as a friend, a teacher and a spiritual healer who also shares personal experiences with a cheerful smile and with great optimism.

Martin Filla.


 

O lektorovi

Čeněk Rosecký

Věnuji se vzdělávání učitelů a osobnímu rozvoji dospělých. S lidmi pracuji 15 let.

Vystudoval jsem PrF MU v Brně, PdF OU v Ostravě a v roce 2001 založil vzdělávací agenturu a nakladatelství Tvořivá škola. Prošel jsem terapeutickými výcviky systemických konstelací a hypno-systemického kočinku, klasického koučinku a školních systemických konstelací. Posledních 7 let se intenzivně věnuji systemické pedagogice a harmonizaci systémů formou skupinových akcí a individuálních sezení.

Pracuji jako ředitel Tvořivé školy, lektor systemických konstelací, rodinný poradce a systemický kouč. Mám 4 děti. S mojí paní se věnujeme práci pro Tvořivou školu a Vzdělávacímu centru Ordějov, kde také žijeme.

Vím, jak složitá a hluboká bývají osobní zapletení, i kolik odvahy, moudrosti a pokory je zapotřebí k jejich rozpuštění. Ukáži vám, kde naleznete potřebnou sílu a energii. Postupně poznáte, že kroky, které budete činit, jsou skutečnou pomocí pro vás i pro vaše okolí. S důvěrou se budete moci otevřít skutečné a smysluplné změně ve vašem životě.

Nabízím možnost uvidět a pochopit skryté zákonitosti, které určují vaše životní pocity, potřeby a nároky. Umožňuji rozpoznat nevědomé programy, které řídí váš život a brání vám v dalším rozvoji. Poznání systemického řádu a jeho přijetí považuji za základní předpoklady pro spokojený a smysluplný život.

 

2019 Liberec 2019 Písek 2019 Písek 2019 Písek
2019 Liberec 2019 Liberec