Hlavní menu

Sohrová Šárka

Mgr. Šárka Sohrová
speciální pedagožka, lektorka kurzů pro učitele

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a matematiku na PdF UP v Olomouci. Ještě jako studentka jsem se vydala do Anglie a naučila se trochu jinému způsobu práce, než jaký byl u nás v té době zvykem. V praxi jsem viděla, jak vypadá respekt k lidem s postižením a k jeho rodině – ať už jako Au-pair v rodině s dítětem s dg. DMO, ve speciální škole OAKLEIGH SCHOOL v Londýně, kam jsem s ním docházela jako asistentka, či v Camphill Community v Thornbury, kde jsem pracovala s dospělými lidmi s mentálním a kombinovaným postižením v chráněných dílnách.

Po absolvování VŠ jsem učila na základní škole a pak 8 let pracovala jako speciální pedagožka v Pedagogicko-psychologické poradně, Karviná (pracoviště v Bohumíně, Karviné a v Havířově). Náplní mé práce bylo diagnostikovat příčiny školních potíží žáků ZŠ a SŠ, prevence potíží u předškoláků, spolupráce se školami, metodické vedení učitelů.

V současné době své znalosti a dovednosti využívám pro výuku učitelů mateřských a základních škol v kurzech akreditovaných MŠMT a ve své soukromé praxi ve Frýdku – Místku. 

Reference od účastníků akcí:

  • Původně jsem měla jiné očekávání, absolvovala jsem již jiné letní Tvořivé školy. Ale jse ráda, že jsem se zúčastnila právě tohoto kurzu. Prezentace byla perfektní, lektorka příjemná a fundovaná. Nejsem spec. Pedagog ani výchovný poradce, proto některé věci týkající se legislativy byly nadbytečné, ale alespoň jsem si rozšířila obzory.:-) Očekávala jsem více konkrétních činností pro žáky se SVP. Ale chápu, že z titulu lektorky byly podány informace z její strany. Moc děkuji!
  • Výborné, skvělá připravenost, profesionalita. Děkuji za skvělé prostředí, pozitivní atmosféru a celkový přístup všech, kteří se o nás starali.
  • Děkuji za velmi plodně stráven´é dny. Oceňuji profesionalitu lektorky, která je z praxe a její poznatky určitě použiji ve své práci.
  • Velmi děkuji za příjemné a podnětné dny. Paní lektorka milá a vstřícná.
  • Akce splnila všechna očekávání. Lektorka byla velmi profesionální, zároveň milá. Byly zodpovězeny všechny dotazy.
  • Velmi přínosný a příjemný kurz, vše budu moci využít. Uvítala bych další různé „finty z praxe“.
  • Příjemná lektorka, odborný a praktický přínos, pěkná atmosféra.
  • Ráda bych více nových materiálů, pracovních listů, pomůcek do praxe.
  • Velmi příjemné setkání. Možná jsem postrádala vhled kolem financí-co lze dětem poskytnout, čerpání. (Možná problém, s nímž se setkávám já. Kurz určitě doporučím.
  • Kurs mohl být klidně delší. O všech tématech lze debatovat a dál je rozvíjet. Příjemná atmosféra, přínosný kurs. Profesionalita, přesahy do dalších oblastí lidské činnosti a filosofie.

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2021-018 LŠ Žák s podpůrnými opatřeními, komunikace s AP a s rodiči žáků FZŠ Olomouc, Hálkova 4

2019 LiberecÚčastník kurzu získá během školení komplexní informace k práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající aktuální školské legislativě.

Podíváme se společně na pedagogickou diagnostiku a to, jak z ní vyvodit informace pro práci s žáky ve výuce. A taky, co doporučit pro efektivní domácí přípravu tak, aby mohlo dojít ke zmírnění obtíží.

Budeme se věnovat i konkrétním Doporučením z Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně-pedagogických center - jak v nich číst a jak na jejich základě pracovat.

Ukážeme si, jak se liší jednotlivé stupně podpůrných opatření a hlavně - jak o tom efektivně komunikovat s žáky a taky s jejich zákonnými zástupci.

2021-040 Jak připravit zápis do 1. třídy? WEBINÁŘ

Je zápis do 1. třídy společenská událost, nebo zdroj důležitých informací pro školu a rodiče? Jde obojí skloubit?

Systematicky a přehledně Vám si ukážeme, jak roztřídit tu spoustu informací, které při zápise od dětí a rodičů získáte na ty, jež se vztahují ke školní zralosti a ty, jež signalizují „pouze“ školní nepřipravenost. Díky tomu budete vědět, co je dobré při zápisu řešit s rodiči a co nikoliv. 
Cílem je spokojený rodič, odcházející s nadstandardními informacemi ze zápisu. Pro Vás pak přehled činností, jež je efektivní u zápisu s dítětem udělat a jejich přesné zacílení.

Webinář se uskuteční v prostředí MS Teams. Je třeba, abyste v čase webináře měli přístup k internetu přes zařízení s minimálně reproduktorem (PC, telefon, tablet). Kamera ani mikrofon nejsou nezbytné, ale vítáme je.

2021-039 Jak vést efektivně speciálně pedagogickou péči pro žáky s dg. SPU WEBINÁŘ

Kurz s akreditací MSMT-829/2018-1-102 je určen pro speciální pedagogy, ať už v pozicích školních speciálních pedagogů, nebo těch, kteří mají vystudovanou speciální pedagogiku a vedou předmět speciálně pedagogické péče, či jen pracují s žáky s dg. SPU. 

Webinář se uskuteční v prostředí MS Teams. Je třeba, abyste v čase webináře měli přístup k internetu přes zařízení s minimálně reproduktorem (PC, telefon, tablet). Kamera ani mikrofon nejsou nezbytné, ale vítáme je.

Developed by Via Aurea.