Prvouka činnostně v 1. ročníku

18. 4. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT 28635/2022-4-1012

1. stupeň ZŠ

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 18.4.2024 od 14:00 do cca 17:10 hod. 

Akce se uskuteční v prostředí LiveWebinar. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. Pokud je v den konání nenaleznete v žádné složce pošty, kontaktujte nás.

Platné osvědčení o absolvování akce a obdržíte po uskutečnění akce elektronicky (e-podpis). Více k webinářům zde.

1 210 Kč

Cena 1090 Kč/os při účasti dvou a více osob z jedné školy (při společné fakturaci).

Účastníci se musí hlásit jednotlivě, při fakturaci je zahrneme automaticky na jeden doklad a započítáme slevu! 

Anotace:

PRV 2016 Liberec

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV v 1. ročníku v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení.
 • Činnostní způsoby výuky, opakování a upevňování učiva.
 • Náměty na činnosti a práci dle tematických okruhů.
 • Didaktické hry.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce.

V nabídce také kurzy PRV pro 2. a 3. ročník.

Obsah akce:

Ověřené postupy Tvořivé školy umožní vám i vašim žákům zvládnout učivo geometrie a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

V rámci výkladu si všimněte, jakým způsobem lektor používá, věnuje se:

 • Pozitivní způsoby hodnocení žáků.
 • Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.
 • Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.
 • Organizace samokontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce.
 • Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.