Hlavní menu

Prvouka činnostně v 1. ročníku

Číslo akce: 2021-059
Akreditační číslo MŠMT ČR: 40337/2020-4-1039

Lektor: Mgr. Radmila Dačevová
Místo: WEBINÁŘ
Termín: 5. 10. 2021, zahájení v 14:30

Webinář se uskuteční v úterý 5. 10. 2021 v čase 14.30 - 17.45. (V nabídce také termín 19.10. ve stejný čas.)

V daném čase je nutné mít připojení k internetu přes zařízení minimálně s reproduktorem. Webinář proběhne v prostředí MS Teams. Nemusíte mít zřízen účet ani stáhnutou aplikaci.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 850 Kč

(konečná cena)

Anotace:

PRV 2016 LiberecSoubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky prvouky v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV v 1. ročníku v ceně 185 Kč.

Obsah akce:

Akce bude rozšířena i o ukázky činností pro 2. ročník. Projdeme si některá z témat:

 

1. Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas

* škola

* rodina 

* vztahy mezi lidmi

* lidé a čas

 

2. Rozmanitost přírody

* živá příroda

* roční období v přírodě

* vliv počasí na zvířata a rostliny

 

3. Člověk a jeho zdraví

* lidské tělo a smysly člověka

* péče o tělo

* zdravá výživa, hygiena, zdravý životní styl

* péče o zdraví a osobní nebezpečí

 

4. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata

* mezipředmětové vztahy PRV s JČ, M, PČ, VV, HV

* didaktické hry, rébusy, domina, lota, křížovky aj.

* využívání encyklopedií, koutků přírody, map

* využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce

* témata zaměřená na ochranu přírody, udržitelný rozvoj, multikulturu, osobnostní a sociální výchovu