Prezentace řady učebnic fyziky v 6. až 8. roč.

Číslo akce: 2019-091
Akreditační číslo MŠMT ČR: -

Lektor: Mgr. Arnošt Míček
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 64/8
Termín: 4. 6. 2019, zahájení v 14:00

Prezentace nové řady učebnic, CD učebnic a pracovních sešitů fyziky doplněná o výklad, jak s těmito materiály efektivně pracovat. Tato akce je zdarma. Přihlášení účastníci navíc obdrží vybrané metodické materiály (prac. sešity).

Lektoruje autor této řady.

Těšíme se na Vás od 14:00 na ZŠ Korunovační (vstup do školy z ulice Sládkova).

Hodinová dotace: 2 hod.
Cena: 0 Kč, záloha 0 Kč

Anotace:

Metodicko-praktický seminář zaměřený na seznámení s novou řadou učebnic a pracovních sešitů vhodných pro činnostní výuku fyziky v 6. - 8. ročníku.

Obsah akce:

Na semináři bude možnost si zboží objednat, pár kusů bude připraveno i k prodeji. 

Developed by Via Aurea.