Předslabikářové období v přípravném a 1. ročníku

12. 3. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ

Webinář proběhne v úterý 12.3.2024 od 14:00 do cca 17:10 hod.

Akce se uskuteční v prostředí LiveWebinar. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. Pokud je v den konání nenaleznete v žádné složce pošty, kontaktujte nás.

Platné osvědčení o absolvování akce a obdržíte po uskutečnění akce elektronicky. Více k webinářům zde.

1 210 Kč

Cena 1090 Kč/os při účasti dvou a více osob z jedné školy (při společné fakturaci).

Účastníci se musí hlásit jednotlivě, při fakturaci je zahrneme automaticky na jeden doklad a započítáme slevu! 

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Doporučujeme také učitelům přípravných tříd a posledních ročníků MŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 0. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku.
 • Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.
 • Rozvoj zrakového vnímání a rozlišování. Prostorová orientace. Rozvoj zrakové paměti.
 • Rozvoj sluchového vnímání. Sluchová paměť.
 • Rytmizace říkanek, dechová a koordinační cvičení.
 • Vhodné didaktické pomůcky a hry, zásady pro práci s nimi. 

Obsah akce:

Přípravné předčtenářské období a jeho význam je mnohdy podceňovanou kapitolou. Ideální je, když se přípravě věnují už děti v rámci posledních ročníků MŠ/v přípravných třídách. Na začátku 1. třídy je ale vždy potřeba ověřit si dovednosti dětí a věnovat dostatek času docvičení problematických jevů. Ověřené činnostní postupy vám umožní látku nejen vyvodit, ale také dostatečně procvičit, zaujmout žáky a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

V rámci výkladu si všiměte, jakým způsobem lektor používá, věnuje se:

 • Pozitivní způsoby hodnocení žáků.
 • Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.
 • Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.
 • Organizace samokontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce.
 • Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.