Podstatná jména, mluvnické kategorie

(ve 4. a 5. ročníku) v Praze

23. 4. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186

1. stupeň ZŠ

Seminář se uskuteční v úterý 23.4.2024 od 14:00 do max. 17:30 hod.

1 380 Kč

Cena 1190 Kč/os při účasti dvou a více osob z jedné školy (při společné fakturaci).

Účastníci se musí hlásit jednotlivě, při fakturaci je zahrneme automaticky na jeden doklad a započítáme slevu!

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 4. ročníku.
 • Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
 • Pád - pomůcky k nácviku pádových otázek
 • Ukázka a využití různých pomůcek pro aktivní procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen 
 • seminář bude rozšířen i o práci s mluvnickými kategoriemi sloves

Obsah akce:

Práce s podstatnými jmény může být pro některé žáky obtížným učivem. Jednotlivým jevům je třeba věnovat dostatek času. Ověřené činnostní postupy vám umožní látku nejen vyvodit, ale také dostatečně procvičit, zaujmout žáky a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

V rámci výkladu si všimněte, jakým způsobem lektor používá, věnuje se:

 • Pozitivní způsoby hodnocení žáků.
 • Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.
 • Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.
 • Organizace samokontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce.
 • Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.