Podstatná jména, mluvnické kategorie

ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2019-078
Akreditační číslo MŠMT ČR: 25705/2018-2-821

Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: ZŠ České Budějovice, Matice školské 3
Termín: 27. 4. 2019, zahájení v 13:00

Kurz se uskuteční v sobotu 27. 4. 2019 od 13:00 do cca 16:30 hod.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 650 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 175 Kč.

Obsah akce:

  • Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
  • Pád - pomůcky k nácviku pádových otázek
  • Ukázka a využití různých pomůcek pro aktivní procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen 
Developed by Via Aurea.