Podstatná jména, mluvnické kategorie (webinář)

9. 1. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT 27942/2021-5-948

1. stupeň ZŠ

Webinář se uskuteční v úterý 9.1.2024 od 15:00 do cca 18:15.

Akce se uskuteční v prostředí LiveWebinar. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. Pokud je v den konání nenaleznete v žádné složce pošty, kontaktujte nás.

Platné osvědčení o absolvování akce a obdržíte po uskutečnění akce elektronicky (s e-podpisem). Více k webinářům zde.

1 210 Kč

Cena 1090 Kč/os při účasti dvou a více osob z jedné školy (při společné fakturaci).

Účastníci se musí hlásit jednotlivě, při fakturaci je zahrneme automaticky na jeden doklad a započítáme slevu!

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

  • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 4. ročníku.
  • Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
  • Pád - pomůcky k nácviku pádových otázek
  • Ukázka a využití různých pomůcek pro aktivní procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen 

Obsah akce:

Práce s podstatnými jmény může být pro některé žáky obtížným učivem. Jednotlivým jevům je třeba věnovat dostatek času. Ověřené činnostní postupy vám umožní látku nejen vyvodit, ale také dostatečně procvičit, zaujmout žáky a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

V rámci výkladu si všimněte, jakým způsobem lektor používá, věnuje se:

  • Pozitivní způsoby hodnocení žáků.
  • Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.
  • Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.
  • Organizace samokontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
  • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce.
  • Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.