Pírková Zdeňka

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu učitelství pro 1. stupeň v Hradci Králové. Pracuji jako učitelka na prvním stupni 33 let. Vyučuji vždy první až pátou třídu. Před 10 lety jsem si dálkově vystudovala speciální pedagogiku (dvouleté studium) na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Činnostně vyučuji přibližně 20 let. Přivedla mě k tomu paní Rosecká a dnes spolupracuji s panem Roseckým. Patnáct let lektoruji činnostní vyučování. Nejraději lektoruji činnostní vyučování ve 4. a 5. ročníku. Má práce ve škole mě baví, protože zkouším stále nové věci a ty, které se osvědčí, předávám dál.

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2019-003 LŠ Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku ZŠ Velehrad, Salašská 300

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

19-14 Čtenářská gramotnost tvořivě - 4. a 5. ročník ZŠ ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Kurz určený pro pedagogy Masarykovy ZŠ Rychnov n. Kněžnou

Developed by Via Aurea.