Petrášová Monika

Mám 30 let pedagogické praxe, původně jsem učitelka MŠ, po té učitelka 1. stupně, v současné době vykonávám čtvrtým rokem funkci ředitelky Základní školy a Mateřské školy v Bystřici pod Lopeníkem. Rozhodně neřídím školu  "od stolu". Jsem také třídní učitelkou ve spojeném 1. a 2. ročníku a část své přímé pedagogické práce vykonávám pravidelně také v mateřské škole. Jelikož jsme společné zařízení MŠ a ZŠ a velmi dobře úzce spolupracujeme, není mně učitelská praxe v mateřské škole cizí.

Mám mnoho zkušeností právě s přípravou dětí mateřské školy na vstup do základní školy. Vím, co dětem v 1. ročníku může dělat obtíže, co bývá úskalí, na co můžeme zaměřit pozornost již v mateřské škole. Dlouhodobě spolupracuji s Tvořivou školou, kde pracuji jako lektorka činnostního učení. Všechny poznatky, nápady, činnosti a aktivity, které předávám jsou skutečně z praxe,a ráda je předám ostatním k usnadnění jejich práce.

Developed by Via Aurea.