Obchodní podmínky

Platební podmínky, podmínky účasti a souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Jednodenní akce se hradí po jejím skončení převodem na účet Tvořivé školy na základě faktury (pokud není v pozvánce stanoveno jinak). Faktura Vám bude zaslána na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, nebo na email školy. Platba v hotovosti na místě není možná.
  2. Storno podmínky jednodenních akcí: Odhlásit z akce se můžete v kanceláři TŠ, telefonicky či e-mailem (548 220 002, 774 191 813, info(zav)tvorivaskola.cz). Při odhlášení se do 7 dnů před zahájením akce není kurzovné fakturováno. Při odhlášení ve lhůtě kratší je účtován storno poplatek 50% ceny vzdělávací akce. V případě neomluvené účasti je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny vzdělávací akce. Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka.
  3. Letní, víkendové a vybrané akce, u kterých je to uvedeno, se hradí celé předem nebo formou zálohy a doplatku na místě - podle instrukcí v popisu akce. Zálohová faktura bude zaslána na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, nebo na email školy. 
  4. Storno podmínky pro letní školy a vybrané akce: Při odhlášení se do 30 dnů před zahájením akce je zaplacené kurzovné vráceno v plné výši přijaté platby. Při odhlášení ve lhůtě kratší je účtován storno poplatek 50% ceny vzdělávací akce. V případě neomluvené účasti je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny vzdělávací akce. Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka.
  5. Akce v rámci projektů ESF. Přihláška na vzdělávací akce hrazené z ESF je závazná. Pokud se na akci nebudete moci dostavit, omluvte se co nejdříve a neblokujte místo dalším zájemcům. Na dalších akcích ESF budeme upřednostňovat zodpovědné účastníky.
  6. Účastník je v průběhu celé akce odpovědný sám za sebe, své zdraví a své věci. V případě nemoci nebo zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven psychickému či emocionálnímu zatížení.
  7. Lektor má právo ukončit účastníkovu účast na akci. V tomto případě nebude poplatek za seminář fakturován nebo bude vrácen. Účastník může akci kdykoliv opustit. V tomto případě se kurzovné hradí v plné výši.
  8. V průběhu vzdělávacích akcí platí zákaz užívání alkoholu a omamných látek.

  9. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mnou vyplněných osobních údajů a jejich zařazením do databáze společnosti Tvořivá škola. Tvořivá škola se zavazuje, že uvedené údaje neposkytne třetím osobám a bude je používat pouze pro účely předávání dalších informací souvisejících se vzdělávacím programem Tvořivá škola. Pokud tyto informace nechcete dostávat, napište to do poznámky ve své přihlášce. Z odběru informací se můžete také kdykoliv odhlásit.
Developed by Via Aurea.