Hlavní menu

Násobilka a dělení v oboru násobilek

Číslo akce: 2022-159
Akreditační číslo MŠMT ČR: 21868/2020-2-633

Lektor: PaedDr. Dana Baziková
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Termín: 29. 11. 2022, zahájení v 14:00

Seminář se uskuteční v úterý 29.11.2022 od 14:00 do max. 17:30 hod.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 850 Kč

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 3 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku.
 • Činnostní názorné vyvození násobení, vhodné didaktické hry k procvičování a automatizaci spojů.
 • Vyvození dělení. Samostatné vyvození dělení se zbytkem.
 • Násobení a dělení čísel zakončených nulami.
 • Slovní úlohy a úsudky s násobilkou a dělením na téma matematika kolem nás. Jednoduché zápisy slovních úloh.
 • Názorná představa o čísle. Didaktická pomůcka nuly a číslice.Činnostní formy práce s číselnou osou.

Obsah akce:

Násobilka je pro většinu žáků nejtěžším učivem M na 1. stupni ZŠ. Její pochopení a dostatečné procvičení je základem pro výuku matematiky v následujících ročnících. Ověřené činnostní postupy vám umožní násobilku nejen vyvodit, ale také dostatečně procvičit, zaujmout žáky a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

V rámci výkladu si všiměte, jakým způsobem lektor používá, věnuje se:

 • Pozitivní způsoby hodnocení žáků.
 • Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.
 • Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.
 • Organizace sebekontroly žáků při výuce a samohodnocení.
 • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce.
 • Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.