Hlavní menu

Nácvik čtení v 1. ročníku ZŠ (webinář)

genetickou metodou čtení

Číslo akce: 2023-086
Akreditační číslo MŠMT ČR: 27942/2021-5-948

Lektor: Mgr. Radmila Dačevová Ph.D.
Místo: WEBINÁŘ
Termín: 5. 6. 2023, zahájení v 14:00

Webinář se uskuteční v pondělí 5. 6.2023 od 14:00 do cca 17:15.

Akce se uskuteční v prostředí LiveWebinar. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. Pokud je v den konání nenaleznete v žádné složce pošty, kontaktujte nás.

Platné osvědčení o absolvování akce a obdržíte po uskutečnění akce elektronicky. Více k webinářům zde.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 980 Kč

Cena 890 Kč/os při účasti dvou a více osob z jedné školy (při společné fakturaci).

Účastníci se musí hlásit jednotlivě, při fakturaci je zahrneme automaticky na jeden doklad a započítáme slevu!

Anotace:

Akce je vhodná pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 0 v ceně 185 Kč. 

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivé aktivity s pomůckou Karty a šablony.
 • Vyvození písmen, první slabiky.
 • Práce s ilustrovanými slabikami.
 • Náměty pro činnosti a didaktické hry v tomto období.
 • Čtení slov, vět a prvních textů, podpora rozvoje čtení s porozuměním.
 • Probouzení zájmu o čtení, motivace.

Obsah akce:

Ve fázi nácviku čtení (ať už zvolíme libovolnou metodu) je potřeba posilovat také další dovednosti, zejména zrakovou a sluchovou percepci. Před samotným nácvikem čtení je třeba věnovat se dostatečně přípravnému období.

V rámci výkladu si všimněte, jakým způsobem lektor používá, věnuje se:

 • Pozitivní způsoby hodnocení žáků.
 • Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.
 • Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.
 • Organizace samokontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce.
 • Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.