NABÍDKA A CENÍK akreditovaných kurzů a seminářů DVPP pro sborovny

NABÍDKA A CENÍK akreditovaných kurzů a seminářů DVPP pro sborovny

Nedaří se Vám předávat učivo tak, jak byste si přáli? Přemýšlíte, jak prakticky rozvíjet klíčové kompetence? Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky M, Čj, Aj, Prv, Př, Vl, F?

Zkuste ověřenou metodu činnostního učení.

"Jak pracovat radostněji a nevyhořet."

Kurzy, semináře a Letní tvořivé školy předkládají soubory vybraných, efektivních a postupně se rozvíjejících postupů učení. Umožní vám žáky zaujmout, vtáhnout do výuky, trvale je naučit základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence. Činnostní postupy jsou vhodné pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí.

Lektory kurzu jsou výhradně zkušení učitelé z praxe. 

Didaktické kurzy si můžete objednat na míru pro vaši školu nebo si vybrat z nabídky kurzů pro učitele v Kalendáři akcí.

 

KURZY PRO PROGRAM OP VVV (šablony)

Cena:  16 hodin             3850,- /os

            32 hodin             7250,- /os.

Lze si objednat školení na míru pro Vaši sborovnu. Cena 16 hodinového kurzu pro sborovnu je 28 000 Kč (skupina do 12 osob), každý další účastník za příplatek 1200 Kč.  V případě kurzu 8 hodinového je to 16 000 Kč a příplatek 700 Kč za účastníka skupiny nad 12 osob.

 

Obsah akce se zobrazí po rozkliknutí příslušného kurzu

Název vzdělávací akce  Hodinová dotace  Cena za osobu   Cena za kurz pro sborovnu - na dotaz
KURZY PRO MŠ      
Činnostní učení v posledním ročníku MŠ 8 1190  
Činnostní učení M v posledním ročníku MŠ 4 580  
Činnostní učení ČJ v posledním ročníku MŠ 4 580  
       
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 16 3850  
Matematická pregramotnost tvořivě - poslední ročník MŠ 16 3850  
Čtenářská pregramotnost tvořivě - poslední ročník MŠ 16 3850  
Přípravná činnostní cvičení M a Čj v posledním ročníku MŠ 24 na dotaz  
       
MATEMATIKA      
Kurzy M - 8 hodin      
Matematika činnostně v 1. ročníku 8 1190  
Matematika činnostně ve 2. ročníku 8 1190  
Matematika činnostně ve 3. ročníku 8 1190  
Matematika činnostně ve 4. ročníku 8 1190  
Matematika činnostně v 5. ročníku 8 1190  
Matematika činnostně v 6. ročníku 8 1190  
Matematika činnostně v 7. ročníku 8 1190  
Matematika činnostně v 8. ročníku 8 1190  
Matematika činnostně v 9. ročníku 8 1190  
Geometrie činnostně na 1. stupni ZŠ 8 1190  
Geometrie v 8. a 9. ročníku 8 1190  
       
Semináře M pro 1. stupeň - 4 hodiny      
Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku 4 580  
Přípravná početní cvičení 4 580  
Počítání ve 2. desítce  4 580  
Přechod přes desítku 4 580  
Rozšíření číselného oboru do 100 4 580  
Násobilka a dělení v oboru násobilek 4 580  
Rozšiřování číselného oboru do 1000 a nad 1000 4 580  
Geometrie ve 3. a 4. ročníku 4 580  
Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5. ročníku 4 580  
Zlomky a desetinná čísla v 5. ročníku 4 580  
Geometrie ve 4. a 5. ročníku  4 580  
       
Semináře M pro 2. stupeň - 4 hodiny      
Zlomky a desetinná čísla v 6. ročníku 4 580  
Zlomky, celá čísla a racionální čísla v 7. ročníku 4 580  
Slovní úlohy a procenta v 6. a 7. ročníku 4 580  
Geometrie, úhel a trojúhelníky v 6. ročníku 4 580  
Geometrie, čtyřúhelníky a tělesa – hranoly v 7. ročníku 4 580  
Algebra v 8. a 9. ročníku 4 580  
Rovnice a slovní úlohy v 8. a 9. ročníku 4 580  
Geometrie v 8. a 9. ročníku 4 580  
Statistika, finanční matematika a projekty v 8. a 9. ročníku 4 580  
       
ČESKÝ JAZYK      
Kurzy ČJ - 8 hodin      
Český jazyk činnostně v přípravné třídě 8 1190  
Český jazyk činnostně v 1. pololetí 1. ročníku 8 1190  
Český jazyk činnostně v 2. pololetí 1. ročníku 8 1190  
Český jazyk činnostně v 1. ročníku 8 1190  
Český jazyk činnostně ve 2. ročníku 8 1190  
Český jazyk činnostně ve 3. ročníku 8 1190  
Český jazyk činnostně ve 4. ročníku 8 1190  
Český jazyk činnostně v 5. ročníku 8 1190  
       
Semináře Čj pro 1. stupeň - 4 hodiny      
Předslabikářové období 4 580  
Nácvik čtení v 1. ročníku 4 580  
Čtení a literární výchova ve 2. vzdělávacím období 4 580  
Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku 4 580  
Abeceda a práce s čítankou ve 2. ročníku 4 580  
Stavba věty a větná skladba 4 580  
Vyjmenovaná slova, slovní druhy 4 580  
Podstatná jména, mluvnické kategorie 4 580  
Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen,shoda p s p 4 580  
       
ANGLICKÝ JAZYK      
Kurz AJ - 4 hodiny 4 580  
Aj činnostně ve 4. ročníku - metoda PhDr. Kellyové 4 580  
Aj činnostně v 5. ročníku - metoda PhDr. Kellyové      
       
Kurz AJ - 8 hodin 8 1280  
Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku 8 1280  
Anglický jazyk činnostně ve 4. ročníku 8 1280  
Anglický jazyk činnostně v 5. ročníku 8 1280  
Anglický jazyk činnostně v 6. - 9. ročníku      
       
Didaktika Aj tvořivě ve 3. – 5. ročníku ZŠ 16 (32) 3850 (7250)  
       
PŘÍRODNÍ VĚDY      
Kurz Prv - 4  hodiny 4 580  
Prvouka činnostně v 1. ročníku 4 580  
Prvouka činnostně ve 2. ročníku 4 580  
Prvouka činnostně ve 3. ročníku      
       
Kurz Prv - 8  hodin 8 1190  
Prvouka činnostně v 1. ročníku 8 1190  
Prvouka činnostně ve 2. ročníku 8 1190  
Prvouka činnostně ve 3. ročníku      
       
Kurz Př - 8  hodin 8 1190  
Přírodověda činnostně ve 4. ročníku 8 1190  
Přírodověda činnostně v 5. ročníku      
       
Kurz F - 8  hodin 8 1190  
Fyzika činnostně v 6. ročníku 8 1190  
Fyzika činnostně v 7. ročníku 8 1190  
Fyzika činnostně v 8. ročníku 8 1190  
Fyzika činnostně v 9. ročníku      
       
HUMANITNÍ VĚDY      
Kurz Vl - 8  hodin 8 890  
Vlastivěda činnostně ve 4. ročníku 8 890  
Vlastivěda činnostně v 5. ročníku      
       
KURZY VV a HV 4 580  
Výtvarná výchova tvořivě I.  4 580  
Výtvarná výchova tvořivě II. 8 1280  
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ 16 1850  
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ 16 1850  
Hudební výchova tvořivě na ZŠ      
       
KURZY InT a PC      
Interaktivní tabule a PC pro učitele (Active Studio/ SMART Notebook) 8 na dotaz  
Online aplikace a internet ve výuce na 1. stupni ZŠ 16 na dotaz  
       
KURZY OSOBNÍHO ROZVOJE A TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE      
Školní systemické konstelace 8 1280  
Školní systemické konstelace - jak nevyhořet 6 650  
Školní systemické konstelace - jak být autoritou 6 650  
Školní systemické konstelace - prosperita 6 650  
Školní systemické konstelace - sebeúcta 6 650  
Školní systemické konstelace - jak komunikovat 6 650  
       
Efektivní komunikace - odpovědnost žáků a autorita učitele 4 580  
Efektivní komunikace na 1. a 2. stupni ZŠ 9 1180  
       
Jak efektivně připravit předškoláka 6 860  
Jak připravit zápis do 1. třídy? 8 970  
Jak sestavit plán pedagogické podpory 8 970  
Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán 8 970  
DYSKALKULIE – způsoby práce s žákem ve výuce a reedukaci 8 970  
Jak vést konzultaci s rodičem 8 1190  
Jak sestavit plán reedukace vývojových poruch učení 16 3850  
Plán pedagogické podpory v Praxi ZŠ 16 3850  
       
LETNÍ ŠKOLY      
Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku 24 na dotaz  
Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku 24 na dotaz  
Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku 24 na dotaz  
Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku 24 na dotaz  
Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku 24 na dotaz  
Geometrie Činnostně v 1. - 3. ročníku 24 na dotaz  
Geometrie činnostně ve 4. - 5. ročníku 24 na dotaz  
Geometrie tvořivě v 6. - 9. ročníku ZŠ 24 na dotaz  
       
Činnostní učení Čj v 1. ročníku 24 na dotaz  
Činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku 24 na dotaz  
Činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku 24 na dotaz  
Činnostní učení Čj v 6. a 7. ročníku 24 na dotaz  
       
Činnostní učení ve výuce prvouky v 1. - 3. ročníku 24 na dotaz  
Činnostní učení ve výuce přírodovědy ve 4. a 5. ročníku 24 na dotaz  
Činnostní učení ve výuce vlastivědy ve 4. a 5. ročníku 24 na dotaz  
Činnostní učení ve výuce fyziky v 6. a 7. ročníku 24 na dotaz  
Činnostní učení ve výuce fyziky v 8. a 9. ročníku 24 na dotaz  
       
Interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni ZŠ 24 na dotaz  
Činnostní učení ve výuce AJ ve 3. - 5. ročníku 24 na dotaz  
       
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ 24 na dotaz  
Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ 24 na dotaz  
Hudební výchova tvořivě na 2. stupni ZŠ 24 na dotaz  
       
Školní systemické konstelace 24 na dotaz  
Systemická pedagogika - sebeúcta 24 na dotaz  
                                           

 

 

Developed by Via Aurea.