Hlavní menu

Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem

ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2022-164
Akreditační číslo MŠMT ČR: 27942/2021-5-948

Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Termín: 29. 11. 2022, zahájení v 15:00

Webinář se uskuteční v úterý 29.11. 2022 od 15:00 do cca. 18:20 hod.

Webinář proběhne v prostředí MS Teams. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. Pokud je v den konání nenaleznete v žádné složce pošty, kontaktujte nás.

Platné osvědčení o absolvování akce a obdržíte po uskutečnění akce elektronicky. Více k webinářům zde.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 850 Kč

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 5 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ v 5. ročníku.
 • Aktivní procvičování osoby, čísla, způsobu a času sloves
 • Vyvození způsobu sloves a náměty na činnosti
 • Rozlišování druhu přídavných jmen - hry pro jednotlivce, obměny pro skupiny se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
 • Přísudek a podmět, aktivity k procvičení shody přísudku s podmětem

 

Obsah akce:

Gramatické učivo ČJ v 5. ročníku může být pro některé žáky obtížným učivem. Jednotlivým jevům je třeba věnovat dostatek času. Ověřené činnostní postupy vám umožní látku nejen vyvodit, ale také dostatečně procvičit, zaujmout žáky a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

V rámci výkladu si všimněte, jakým způsobem lektor používá, věnuje se:

 • Pozitivní způsoby hodnocení žáků.
 • Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.
 • Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.
 • Organizace samokontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce.
 • Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.