Hlavní menu

Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem

ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2021-043
Akreditační číslo MŠMT ČR: 25705/2018-2-821

Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Termín: 13. 5. 2021, zahájení v 14:00

Kurz se uskuteční formou webináře ve čtvrtek 13.5.2021 od 14:00, první blok do 15:30 hod. a pokračování 16:30-18:00. 

Podrobnější informace a přístup zašleme přihlášeným 1-2 dny před spuštěním webináře. Veškeré informace od nás obdržíte prostřednictvím e-mailu. Zadejte jej tedy do přihlášky pečlivě a následně kontrolujte i složky spam/nevyžádaná/hromadná/newsletter apod., ať vám důležité informace (včetně zaslaného linku) neuniknou! V případě, že byste přesto nějaké informace postrádali, poskytneme Vám je rádi v kanceláři.

Platné osvědčení o absolvování akce a pomůcku karty a šablony obdržíte po uskutečnění akce a úhradě kurzovného poštou.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 850 Kč, záloha 0 Kč

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů pro práci se slovesy, přídavnými jmény a osvojení správného pravopisu shody přísudku s podmětem. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Webinář se uskuteční v prostředí MS Teams. Je třeba, abyste v čase webináře měli přístup k internetu přes zařízení s minimálně reproduktorem (PC, telefon, tablet). Kamera ani mikrofon nejsou nezbytné, ale vítáme je.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 5 v celkové ceně 185 Kč.

Obsah akce:

  • Aktivní procvičování osoby, čísla, způsobu a času sloves
  • Vyvození způsobu sloves a náměty na činnosti
  • Rozlišování druhu přídavných jmen - hry pro jednotlivce, obměny pro skupiny se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
  • Přísudek a podmět
  • Aktivity k procvičení shody přísudku s podmětem
Developed by Via Aurea.