Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem

ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2020-024
Akreditační číslo MŠMT ČR: 25705/2018-2-821

Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: ZŠ Sv. Čecha Choceň, ul. Sv. Čecha 1686
Termín: 7. 5. 2020, zahájení v 14:00

Seminář se uskuteční v úterý 7.4.2020, v čase od 14:00 do cca 17:15 hod. v náhradním termínu, přihlášené účastníky budeme o jeho stanovení informovat.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 680 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů pro práci se slovesy, přídavnými jmény a osvojení správného pravopisu shody přísudku s podmětem. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

Obsah akce:

  • Aktivní procvičování osoby, čísla, způsobu a času sloves
  • Vyvození způsobu sloves a náměty na činnosti
  • Rozlišování druhu přídavných jmen - hry pro jednotlivce, obměny pro skupiny se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
  • Přísudek a podmět
  • Aktivity k procvičení shody přísudku s podmětem
Developed by Via Aurea.