Metodika výuky AJ na 2. stupni ZŠ

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2019-011 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 1330/2019-2-174

Lektor: PhDr. Milena Kelly
Místo: ZŠ Doctrina, Liberec, Na Perštýně 404/44
Termín: 22. 7. 2019, 23. 7. 2019, 24. 7. 2019, 25. 7. 2019, zahájení v 13:00

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Liberci v termínu od 22. do 25. 7. 2019. Zahájení v pondělí v odpoledních hodinách, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán během června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 250 Kč, záloha 6 250 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
        5350,-       - kurzovné + plná penze
        5050,-       - kurzovné + obědy
        4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

Kurz předkládá praktický soubor postupů pro výuku anglického jazyka v 6. - 9. ročníkui. Metodika výuky je vytvořena na míru českým dětem. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 9. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A2. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách a materiálech nakladatelství Angličtina Expres (www.anexpres.cz/). Využijete je ale i při práci s jinými materiály. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 2. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Lektorkou kurzu je přímo autorka metodiky, PhDr. Milena Kelly.

 

Obsah akce:

Gramatika a zejména slovní zásoba se podřizují dosažení jazykové úrovně A2 i průměrnými žáky.
Budeme se tedy průběžně zabývat odhadem obtížnosti látky pro žáky různých úrovní a přípravou písemných testů.
Rozebereme lingvistické srovnání anglického a českého jazyka, může to při výuce napomoci.
Kurz bude vybaven podklady pro rozbor a vzorky pomůcek pro činnostní výuku mluvnice.

Ukážeme si vhodné postupy pro výuku čtení - jak naučíme žáky vzory, které mohou uplatňovat s postupující výukou.
Zásadním problémem je volba okruhů slovní zásoby a rozvíjení slovní zásoby.
Z toho plyne problematika mluvení ve větách a nácviku porozumění, zejména číslům, časovým údajům.
Rozebereme následně jak naučit použití členu a vhodného času (rozhodnutí, co chci říct).
Zvláštní kapitolou jsou modální slovesa.

Budeme se zabývat postupy jak naučit žáky mluvit o minulosti a budoucnosti, definujeme vzory pro praxi.
Jak naučíme slovosled a použití pomocných sloves?
Nacvičíme společně využití činnostního učení pro angličtinu, staví na dovednostech z výuky matematiky a českého jazyka.

Developed by Via Aurea.