Hlavní menu

Metodika ICT pro učitele ZŠ

Práce s tabulkovým editorem Excel

Číslo akce: 2022-120
Akreditační číslo MŠMT ČR: NEAKREDITOVÁNO

Lektor: Aleš Liber
Místo: WEBINÁŘ
Termín: 3. 10. 2022, 10. 10. 2022, zahájení v 16:00

Webinář se uskuteční během dvou pondělních setkání. První blok proběhne 3.10. a druhý blok 10.10.2022, vždy v čase od 16:00 do cca 17:40.

V rámci cyklu je možné se přihlásit na kurzy:

Word

Excel

Pover point

Teams

One Drive

Akce se uskuteční v prostředí MS Teams. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. Pokud je v den konání nenaleznete v žádné složce pošty, kontaktujte nás.

Platné osvědčení o absolvování akce a obdržíte po uskutečnění akce elektronicky.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 980 Kč

(konečná cena)

Cena 890 Kč/os při účasti dvou a více osob z jedné školy.

Účastníci se budou hlásit jednotlivě. Účastníky z jedné školy zahrneme při fakturaci na jeden doklad a započítáme slevu.

Anotace:

Jako jedni z prvních Vám přinášíme ucelenou nabídku webinářů, se zaměřením na digitální technologie, které mají za cíl přímo podpořit učitele na ZŠ, při plnění požadavků nového RVP 2030. Jednou z výrazných novinek, které nový RVP přináší, je totiž zásadní změna koncepce výuky předmětu Informatika a s tím související požadavky na posílení výuky digitálních kompetencí ve všech ostatních předmětech.

Předpokladem pro účast na webináři je samozřejmě odpovídající hw (počítač) a sw (aplikace) vybavení na straně účastníka - kurzy jsou zaměřeny na práci v prostředí aplikací MS Office, u online aplikací se jedná o MS 365. 

Cílovou skupinou našich ICT webinářů jsou všichni vyučující, kteří aktuálně nedisponují dostatečnou orientací v digitálních technologiích a sami sebe hodnotí spíše jako začínající, nebo průměrné uživatele – samouky. 

Obsah akce:

I s takovou základní úrovní znalostí lze jistě v běžném životě vystačit, ale pokud mají být v budoucnu dig. technologie trvalou a nedílnou součástí výuky každého předmětu (humanitního i technického zaměření), pak je bezpochyby ten správný čas, posunout se v těchto dovednostech min. o stupeň výš. Neboť na všechny vyučující na ZŠ budou v budoucnu kladeny poměrně vysoké nároky na jejich digitální zdatnost.
Bude třeba, aby dokázali program vyučovací hodiny nejen v tomto prostředí dobře připravit, ale také úspěšně realizovat. Což ovšem předpokládá vyšší znalosti, a to jak samotné používané aplikace, tak i možností a vlivu okolního prostředí na funkčnost .Tedy nastavení parametrů aplikací, vlastností OS Windows, uživatelských účtů, možnosti sdílených složek atd.

Připravený cyklus webinářů bude pracovat se základními progamy OS Windows. Toto je první webinář cyklu a bude zaměřen na práci s textovým editorem - MS Excel 2021. Webinář se skládá vždy ze dvou samostatných částí, každá s dotací 90 minut, následujících s týdenním intervalem, den a čas konání jsou stejné.

V průběhu kurzu si účastníci pod vedením lektora vytváří svůj vlastní vzorový soubor, používají jednotlivé funkce a definují potřebná nastavení a vlastnosti aplikace. Cílem kurzu je mít vlastní modelový příklad. Ten po dokončení kurzu slouží pro další využití v praktické výuce se zapojením dig. technologií.

Předpokladem pro účast na webináři je samozřejmě odpovídající hw (počítač) a sw (aplikace) vybavení na straně účastníka - kurzy jsou zaměřeny na práci v prostředí aplikací MS Office, u online aplikací se jedná o MS 365. 

1. část
Základní funkce tabulkového editoru Excel
Funkce: Vlastnosti Sešitu a Listu, formátování buněk, založení jednoduché tabulky, možnosti řazení a filtrování dat, funkce Skrýt a Zobrazit, nastavení tisku pro List
Určení: Začínající uživatel v práci s tabulkovým editorem (samouk) - potřebuje si umět založit a vést jednoduchý seznam položek, s možností seřazení a výběru dat
Verze: MS Excel 2010 a novější (2021)

2. část
Pokročilé funkce tabulkového editoru Excel
Funkce: Vkládání funkcí, možnosti propojení (buněk, tabulek a listů), rozšiřování a kopírování obsahu buněk, kopírování listu, zámek buňky, listu a sešitu, tvorba grafu, export  Listu do PDF
Určení: Mírně pokročilý uživatel, zvládá práci s listem a základní formátování buněk - potřebuje využívat běžné funkce (SUMA, POČET, PRŮMĚR) a propojit tabuly a listy, vytvářet grafy a ukládat po listech
Verze: MS Excel 2010 a novější (2021)

 

Lektor ICT webinářů:
Aleš Liber, nar. 1961
40 let praxe v ICT oboru
7 let praxe jako učitel informatiky na ZŠ
2 roky praxe jako učitel ICT na GYM
lektorská činnost od roku 2010, kurzy DVPP