Metodika ICT pro učitele ZŠ

Číslo akce: 2020-027
Akreditační číslo MŠMT ČR: 16939/2019-2-689

Lektor: Aleš Liber
Místo: ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344
Termín: 4. 3. 2020, zahájení v 15:00

Kurz se uskuteční ve středu 4.3.2020 od 15:00 do cca 18:30 hod. 

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 850 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Hledáte způsob jak efektivně a smysluplně učit ICT? Nabízíme Vám nový kurz zaměřený na praktickou výuku informatiky v 5. – 9. ročníku. Na kurzu je předkládán náhled souborů metod a forem práce s výpočetní technikou, se zaměřením na odlišnou věkovou i mentální vyspělost žáků v jednotlivých ročnících.

Kurz se skládá ze 2 částí: Hodinová dotace každé části je 2 vyučovací hodiny (90 min.). V první části je zaměřen na stručnou průřezovou prezentaci metodiky výuky pro 5. – 9. ročník, ve druhé části na praktické ukázky práce v hodině. 

Obsah akce:

Část I. – tematický plán pro výuku ICT pro 5. – 9. ročník:

Seznámení s tematickým plánem pro výuku ICT vytvořeného dle platného RVP pro I. a II. stupeň ZŠ podletestovacího konceptu ECDL (European Certification of Digital Literacy), což je mezinárodně uznávaný formát testování úrovně digitální gramotnosti, v podmínkách a rozsahu úrovně Certifikát ECDL Start (základní úroveň). Účastníci se seznámí s jednotlivými tématy, která jsou přizpůsobena věku, mentální a technické vyspělosti žáků v jednotlivých ročnících. Rozsah témat odpovídá standardnímu rozvrhu předmětu ICT (1 hod. týdně).

 

Část II. – ukázková vyučovací hodina pro 5. ročník s rozborem a diskuzí

Účastníci projdou modelovou hodinou, která obsahuje základní počítačovou abecedu (obecně platné termíny a pojmy, rozdělení výpočetní techniky a hw a sw část, standardní PC sestavu a formy ovládání), základní orientaci v adresářové struktuře PC, seznámení s možnostmi sítě a vytvoření vlastní struktury složek pro ŠR, použití standardních funkcí pro kopírování souborů a složek. Základní možnosti uživatelského nastavení plochy, klávesnice a myši, spuštění a ovládání jednoduchých textových (Textový dokument/WordPad) a grafických editorů (Malování 2D/Malování 3D). Vytvoření jednoduchého souboru, uložení pojmenování a vystavení souboru na sdílené úložiště třídy.

Developed by Via Aurea.