Hlavní menu

Metodika a praktická výuka ICT na ZŠ

Číslo akce: 2022-011 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 34458/2019-2-1147

Lektor: Aleš Liber
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Termín: 8. 8. 2022, 9. 8. 2022, 10. 8. 2022, 11. 8. 2022, zahájení v 14:30

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Písku v termínu od 8. do 11. 8. 2022. Výuka a stravování na ZŠ JKT a ubytování v domově mládeže na ul. Budějovická. 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 7 350 Kč, záloha 7 350 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:
6255,-       - kurzovné + plná penze
5520,-       - kurzovné + obědy
5100,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

LiberTento kurz je určen pro všechny vyučující ICT, kteří stále hledají optimální způsob pro zabezpečení prezenční i distanční výuky na škole.

Ukážeme si vzorové sestavení tematického plánu pro předmět ICT na I. a II. stupni, v návaznosti na RVP a nový vzdělávací koncept Strategie 2030+.

Kurz vede lektor se 40 letou praxí v oboru IT a bohatými zkušenostmi s výukou informatiky na ZŠ. 

 

 

Obsah akce:

2020 Olomouc

Účastníci kurzu se seznámí s variantami sestavení metodického plánu pro výuku informatiky na 1. i 2. stupni, v návaznosti na požadavky RVP 2030, a doporučenými didaktickými postupy pro jednotlivé oblasti, vyjma Algoritmizace a programování.
K dispozici budou návrhy na dílčí i tématické projekty, zpracovaná cvičení, osnovy pro jednotlivé ročníky a široká paleta kvízů ve formátu FORMS. 
 
Kurz je vhodný také pro začínající učitele informatiky, kteří teprve hledají způsob jak předmět optimálně uchopit, a pro vuyčující jiných předmětů, kteří budou nově potřebovat zařadit využvání dig. technologií do výuky, např. Čj, M, F apod.

O lektorovi:

Aleš Liber

- absolvent SPŠS + VOŠ, obor Informační technologie

- téměř 30 let se pohyboval v oblasti programování a vývoje sw aplikací (včetně jejich prezentace a školení)

- od roku 2010 poskytuje poradenství a také školení k sw v IT oblasti v rámci vlastní živnosti

- od roku 2014 působí jako učitel informatiky, aktuálně s úvazky na dvou ZŠ a gymnáziu

- od roku 2018 lektorsky spolupracuje s Tvořivou školou