Hlavní menu

Metodika a praktická výuka ICT na ZŠ

Číslo akce: 2021-016 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 34458/2019-2-1147

Lektor: Aleš Liber
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Termín: 9. 8. 2021, 10. 8. 2021, 11. 8. 2021, 12. 8. 2021

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 9. do 12. 8. 2021. Výuka na FZŠ Hálkova, stravování a ubytování v areálu VŠ Kolejí na ulici Šmeralova/ 17. listopadu. 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 580 Kč, záloha 6 580 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:
5590,-       - kurzovné + plná penze
5155,-       - kurzovné + obědy
4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

LiberTento kurz je určen pro všechny vyučující ICT, kteří stále hledají optimální způsob pro zabezpečení prezenční i distanční výuky na škole.

Projdeme si mimo jiné, jak pracovat s online aplikacemi a v prostředí Microsoft 365.

Ukážeme si vzorové sestavení tematického plánu pro předmět ICT na I. a II. stupni, v návaznosti na RVP a nový vzdělávací koncept Strategie 2030+.

Účastníkům budou k dispozici osvědčené tematické bloky a vzorový plán předmětu ICT pro 5. - 9. ročník.

 

Obsah akce:

2020 Olomouc

Na kurzu budete mít možnost vyzkoušet si práci s online aplikacemi Teams, Forms, OneDrive, SharePoint aj., varianty využití při práci ve třídě i distančním režimu a možnosti sdílení pracovních souborů s ostatními vyučujícími a s žáky.

Zúčastníte se modelové hodiny ICT v online režimu a budete mít možnost si sestavit vlastní témata pro ICT, dle aktuálních možností školy, v souladu s platným RVP.

Seznámíte se modelovým konceptem vzdělávání pedagog. sboru a vytvoříte si dlouhodobý plán digitalizace školy. 

 

O lektorovi:

Aleš Liber

- absolvent SPŠS + VOŠ, obor Informační technologie

- téměř 30 let se pohyboval v oblasti programování a vývoje sw aplikací (včetně jejich prezentace a školení)

- od roku 2010 poskytuje poradenství a také školení k sw v IT oblasti v rámci vlastní živnosti

- od roku 2014 působí jako učitel informatiky, aktuálně s úvazky na dvou ZŠ a gymnáziu

- od roku 2018 lektorsky spolupracuje s Tvořivou školou