Metodika a praktická výuka ICT na ZŠ

Číslo akce: 2020-016 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 34458/2019-2-1147

Lektor: Aleš Liber
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Termín: 17. 8. 2020, 18. 8. 2020, 19. 8. 2020, 20. 8. 2020

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 17. do 20. 8. 2020. Výuka v budově FZŠ Olomouc, Hálkova 4, ubytování a stravování na vysokoškolských kolejích, ul. Šmeralova. 

Zahájení v pondělí od cca 14:10 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 380 Kč, záloha 6 380 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Dále je možno vybrat z variant:
 
       5 480,-       - kurzovné + plná penze
       5 125,-       - kurzovné + obědy
       4 750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně, nově přihlášeným účastníkům budou faktury zaslány e-mailem.
Nabízíme možnost rozdělení fakturované částky na 2 doklady (část uhradí zaměstnavatel a zbytek si doplatí účastník).
Při odhlášení méně než dní 30 před zahájením kurzu účtujeme dle obchodních podmínek storno poplatek.

Anotace:

Hledáte způsob jak efektivně a smysluplně učit ICT? Nabízíme Vám nový kurz zaměřený na praktickou výuku informatiky na ZŠ. Na kurzu je předkládán náhled souborů metod a forem práce s výpočetní technikou, se zaměřením na odlišnou věkovou i mentální vyspělost žáků v jednotlivých ročnících.

 

Obsah akce:

Na kurzu budete mít možnost seznámit se s variantami vhodných témat pro výuku informatiky na II. stupni ZŠ, jednotlivé bloky jsou zaměřeny na práci textem, tabulkou, prezentací, poč. grafikou a i-cloudem.

Zažijete "hodinu ICT", získáte řadu zajímavých podnětů a inspirací k další výuce a vyzkoušíte si přípravu hodiny na dané téma.

V rámci kurzu také obdržíte ukázkové interaktivní testy ICT pro vybrané oblasti výuky a náměty na projektové práce.

Developed by Via Aurea.