Matematika činnostně ve 4. ročníku

Číslo akce: 2019-022
Akreditační číslo MŠMT ČR: 22608/2017-1-1000

Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344
Termín: 6. 3. 2019, 20. 3. 2019, zahájení v 14:00

Kurz proběhne během dvou středečních setkání, 6. a 20. 3 2019, vždy od 14:00 do cca 17:30 hod.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 1 190 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 4. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M ve 4. ročníku a na ukázku pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 184 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Obsah akce:

1. část

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 4. ročníku.

– Názorná představa o čísle. Činnostní formy práce s číselnou osou.

– Násobení a dělení čísel zakončených nulami.

– Činnostní automatizace násobilky a dělení – činnosti se čtverečky a tabulkami.

– Samostatné vyvození dělení se zbytkem.

– Počtářské chvilky – prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace. Zpětná vazba. Práce s chybou.

– Pozitivní způsoby hodnocení žáků.

– Další vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva.

– Pomůcka Papírové peníze a její využití ve výuce.

– Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení.

– Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

 

2. část

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 4. ročníku.

– Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh.

– Tabulky a grafy při řešení slovních úloh.

– Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M.

– Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky.

– Rozvoj geometrických představ, činnosti žáků.

– Základní geometrické výpočty.

– Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů.

– Vytvoření představy jednotek obsahu.

– Peněžní model desetinného čísla, obchodování.

– Diferenciace ve výuce.

– Mezipředmětové vztahy s Čj a dalšími předměty.

– Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské.

Developed by Via Aurea.