Matematika činnostně ve 2. ročníku

UKÁZKOVÁ HODINA

Číslo akce: 2019-090 UH
Akreditační číslo MŠMT ČR: -

Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: ZŠ Lubnice 20
Termín: 29. 5. 2019, zahájení v 10:05

Ukázková hodina proběhne ve středu 29.5. 2019 během 4. vyučovací hodiny - od 10:05 do 10:50 hod.

Hodinová dotace: 1 hod.
Cena: 0 Kč, záloha 0 Kč

Ukázkové hodiny pořádáme pro zájemce zcela zdarma.

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky M ve 2. ročníku? Nedosahujete se žáky výsledků adekvátních vloženému úsilí? Nevíte, jak uchopit matematickou gramotnost?

Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Obsah akce:

 Ukázková hodina je vhodná pro všechny, kteří se chtějí:

  • s činnostním učení seznámit
  • v činnostním učení zdokonalit
  • inspirovat
Developed by Via Aurea.