Matematika činnostně v 5. ročníku

Číslo akce: 2020-048
Akreditační číslo MŠMT ČR: 22608/2017-1-1000

Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8
Termín: 8. 2. 2020, zahájení v 9:00

Kurz proběhne v sobotu 8. 2. 2020 od 9:00 do cca 16:30 hod.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 1 290 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 5. ročníku a na ukázku pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 184 Kč. 

Obsah akce:

1. část

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 5. ročníku.

– Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny – jednoduché zápisy spojené s činnostmi.

– Vzájemná komunikace a prohlubování kompetence sociální.

– Úlohy ze života vedoucí k rozvoji logického myšlení, obměny slovních úloh

– Tabulky a grafy při řešení slovních úloh. Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M. Diferenciace ve výuce.

– Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky. Rozvoj geometrických představ. 

– Základní geometrické výpočty.

– Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů. Vytvoření představy jednotek obsahu.

– Peněžní model desetinného čísla, obchodování.

– Mozaikové hry se zaměřením na kompetenci komunikativní.

– Řešení úloh s pomocí činností zaměřených na rozdělování celku na stejné části a na skládání částí do celku.

 

2. část

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 5. ročníku.

– Názorná představa desetinného čísla.

– Činnostní formy práce s číselnou osou. 

– Činnostní vytváření představy zlomku. Kruhový model zlomku (pomůcka Zlomkovnice).

– Jednoduché úlohy na řešení dělení celku na stejné části a skládání celku z částí na základě činností s kruhovým modelem zlomku.

– Činnostní vytvoření představy desetinného čísla s využitím pomůcky ze čtvercové sítě.

– Práce s peněžními modely – vyplácení, dočítání.

– Didaktická pomůcka nuly a číslice.

– Pozitivní způsoby hodnocení žáků. Vhodné pomůcky a hry pro motivaci a procvičování učiva. Práce s chybou.

–Úsudkové počítání – řešení slovních úloh ze života a jejich obměny, jednoduché zápisy spojené s činnostmi. Úlohy ze života a obměny slovních úloh.

– Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce M. Diferenciace ve výuce.

– Organizace sebekontroly žáků při výuce a sebehodnocení. Zpětná vazba.

– Utváření a rozvoj kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní a kompetence komunikativní.

Developed by Via Aurea.