Randáčková Marie

Jmenuji se Marie Randáčková.Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Jihlavě  a dokončila v Brně, obor matematika a fyzika. Osm let jsem učila  na malé vesnické škole převážně matematiku a fyziku. Potom jsem přestoupila na velkou ZŠ ve Žďáře nad Sázavou, kde jsem učila 30 let. Před sedmnácti lety jsem absolvovala kurz pro lektory TŠ a od té doby vedu kurzy činnostního učení v duchu dobré myšlenky Tvořivé školy. Velmi často spolupracuji s paní lektorkou Michaelou Votípkovou.  Vzájemně se doplňujeme a stále hledáme nové prvky činnostního učení. Jsem ráda, že se semináře plní a že jsou účastníci spokojeni. Předáváme učitelům informace a rady, jak žákům vysvětlit a naučit  je pracovat s radostí  novými metodami. Využívám i mnoho informací od účastníků kurzů, kteří se nám svěří, co děti baví a jak jim jejich metody pomáhají v jejich nelehké práci.

Jako lektorky se snažíme učitelům vysvětlit metody, které vedou k pochopení představy daného problému. Představa čísla přirozeného, desetinného, zlomku je základ k dalšímu řešení úloh. Důležité je i vytvoření představ v geometrii – obrazec, těleso. Žáci pracují se svými pomůckami společně s učitelem a objevují zákonitosti a dovedou vyvodit  a vyslovit věty a poučky v matematice nezbytné. Přijďte se podívat na naší práci a zapojte se do činnostního učení, které prosazuje TŠ. 

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2019-093 Matematika činnostně v 6. ročníku ZŠ Brno, Kotlářská 4

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 6. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 6. ročníku a nový pracovní sešit Aritmetika v 6. ročníku v ceně 234 Kč. 

Developed by Via Aurea.