Zlomky a desetinná čísla v 6. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 25705/2018-2-821 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 650 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 6. ročníku v ceně 175 Kč.

·         Zlomek, dělení celku, žákovská zlomkovnice

·         Desetinná čísla, peněžní model, rozšíření číselného oboru

-        Tabulky v učebnicích, práce s nimi a jejich další využití, práce s číselnou osou, základní početní operace

·         Pomůcka „Hra pro tvoření a čtení čísel“ 

· ·       Seznámení s pracovním sešitem „Od zlomku k desetinnému číslu“

·         Diskuze žáků, samokontrola a sebehodnocení žáků, pamětné počítání

Developed by Via Aurea.