Výtvarná výchova tvořivě II.

Intuitivní kresba a malba jako forma relaxace a psychického uvolnění

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 10710/2016-1-381 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 580 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, MŠ

Účastníci semináře se seznámí s intuitivní kresbou a možnostmi jejího využití na ZŠ. Poznají příklady praktických činností a her se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu,  zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.
Na seminář je třeba si donést 10 listů papíru formát A4 - kancelářský nebo čtvrtky, obyčejnou tužku a pastelky. 

- Seznámení s Intuitivní kresbou jako formou relaxace a psychického uvolnění na ZŠ.

- Rozvoj sebedůvěry v používání fantazie a intuice ve Výtvarné výchově.

- Příklady praktických činností a her se zaměřením na rozvoj výtvarných dovedností, soustředění, kreativitu, celkovou pohodu,zvýšení sebevědomí a sebepřijetí.

- Co to jsou mandaly a jak na ně ve škole.

- Možnosti nácviku kresby ve škole. Ukázky žákovské tvorby.

- Význam respektování osobního tempa a přístupu.

- Vhodné didaktické pomůcky a zásady pro práci ve výtvarné výchově.

V semináři se bude prolínat forma obrazové PowerPointové prezentace se slovním doprovodem a forma workshopu.

Developed by Via Aurea.