Výtvarná výchova tvořivě I.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou na ZŠ

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 10710/2016-1-381 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 580 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, MŠ

Účastníci semináře se seznámí s metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou a jejím využití na ZŠ. Poznají příklady praktických činností a her se zaměřením na rozvoj výtvarných dovedností, na soustředění a kreativitu. Vyzkouší si průpravná cvičení na oproštění od logiky a na procvičování pozorovacích schopností. Seznámí se s možnosti nácviku kresby ve škole a uvidí, co dokáže obyčejná tužka v naší ruce.
Na seminář je třeba si donést 10 listů papíru formát A4 - kancelářský nebo čtvrtky, obyčejnou tužku a pastelky. 

- Seznámení s metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou a její využití na ZŠ.

- Realistická kresba v dětském věku, ukázky dětské tvorby s komentářem.

- Zásady hrubé a jemné motoriky, které je třeba dodržovat při výtvarné výchově.

- Příklady praktických činností a her se zaměřením na rozvoj výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu.

- Průpravná cvičení na uvolnění od logiky a na procvičování pozorovacích schopností. 

- Konkrétní příklady rozvoje dovedností, zaměřených na rozvoj schopnosti vidět objekty takové, jaké jsou, a vést podle toho svou vlastní ruku.

- Možnosti nácviku kresby ve škole. Kresba tužkou. Ukázky žákovské tvorby.

- Význam respektování osobního tempa a přístupu.

- Vhodné didaktické pomůcky a zásady pro práci ve výtvarné výchově.

V semináři se bude prolínat forma obrazové PowerPointové prezentace se slovním doprovodem a forma workshopu.

Developed by Via Aurea.