Vlastivěda činnostně ve 4. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 290 Kč nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané.

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky vlastivědy. Umožní vám žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma knihu Putování českými dějinami - 4. díl v ceně 299 Kč.

1. Zeměpisná část - Opakování učiva 3. ročníku - Místo, kde žijeme

* poznávání místní krajiny

* život lidí v obci

* pověsti

* významné stavby, události a osobnosti

* malé projekty na téma „Moje obec“

 

2. Zeměpisná část - Naše vlast Česká republika

* základní pojmy

* orientace na mapě, práce s mapou

* cestujeme po naší vlasti, přírodní zajímavosti a národní kulturní památky

* cestujeme naším krajem

* práce na počítači

* skupinové práce, projekty např: Cestujeme po naší vlasti“, „Křížem krážem po ČR“ aj.

* vytvoření leporela na téma „ Moje vlast“

* vyhledávání informací, kritické myšlení

* mezipředmětové vztahy, komunikace, klíčové kompetence

 

3.  Dějepisná část - Hlavní události nejstarších českých dějin:

* práce s časovou osou

* kalendáře, skupinové práce „Hledáme první kalendář“

* vyhledávání informací, třídění, sjednocení nových poznatků

* skupinové práce na daná témata, vytváření historických leporel

* dokumenty z našeho regionu

* návštěva muzea, historických památek v okolí bydliště, v našem regionu

* památná místa našeho regionu, polodenní výlety za historií v našem regionu např. výstup na památnou horu Říp

* křížovky, testy, rébusy, hry

* hra na historickou osobnost „Kdo jsem?“

* historické rodokmeny

* mezipředmětové vztahy, komunikace, klíčové kompetence

* Čítanka 4, Čtení z nejstarších českých dějin

* didaktické hry, lota, křížovky

Developed by Via Aurea.