Školní systemické konstelace - sebeúcta

IV. část

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: 727/2017-1-209 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 580 Kč cena vč. DPH Hodinová dotace: 6 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé

Každý člověk má řadu vnitřních nevědomých přesvědčení, která určují jeho sebeúctu. Většina těchto přesvědčení se utváří v dětství na základě naplnění nebo nenaplnění základních dětských potřeb. Přijďte se dozvědět, co je těmito základními potřebami, proč na nich tolik lpíme, co z toho máme a jak je můžete změnit.

Tento seminář předkládá základní algoritmus utváření lidské sebeúcty. Pochopíme-li příslušné systemické zákonitosti utváření sebeúcty, dostaneme se do bodu, kdy se náhle můžeme sami vědomě rozhodnout, jestli a jak si budeme sami sebe vážit. Následujícím krokem je rozhodnutí cítit se šťastní a poznání skutečného významu tohoto pocitu.

Seminář je určen pro učitele mateřských, základních a středních škol, ale hodně může dát také rodičům. Zaměřuje se na základní síly a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na utváření sebeúcty. Uvidíte, co určuje míru sebeúcty, poznáte, co je potřeba udělat proto, abyste jí získali i co dělat proto, abyste jí mohli dále rozvíjet, prohlubovat a předávat. Abychom toho mohli dosáhnout, je dobré vědět, jaké základní vlivy působí na lidi a co určuje jejich základní nároky a potřeby. Hlubší pochopení, přijetí souvislostí, změna vnitřního přesvědčení a poznání pocitu štěstí přináší uvolnění, potřebný nadhled a trvalou změnu.

Cíle semináře:

1. Předání informací o systémových souvislostech a zákonitostech, které mají vliv na utváření sebeúcty.
2. Práce se základní modelovou situací v obecné rovině problému. Osobní zážitek a vhled do řešení nejčastější příčiny nízké sebeúcty.
3. Změna nezdravých postojů - techniky na utváření sebeúcty. Práce s tématy účastníků.

"Jsme nedílnou součástí dokonalého vesmíru. Jestliže je dokonalý celý vesmír, musí být dokonalá i každá jeho součást. "

Tento seminář má akreditaci MŠMT a účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu DVPP.

Osobní rozvoj
Developed by Via Aurea.