Školní systemické konstelace - jak komunikovat

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: 727/2017-1-209 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 980 Kč cena vč. DPH Hodinová dotace: 6 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé

Zajímává Vás jak se s druhými úspěšně domluvit a řešit případné konflikty?  Systemicky čistá komunikace spolu s postojem a přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s žáky a jejich rodiči, ale také s kolegy a s vedením školy. Kurz seznamuje s metodou nenásilné komunikace, ukazuje nejčastější komunikační chyby a předkládá smysluplné a důstojné řešení konfliktních situací.

Prakticky nikdo nechce vědomě druhým lidem ubližovat nebo jim škodit. Přesto se čím dál častěji ocitáme uprostřed konfliktů a nedorozumění. Rozčilujeme se (ať už nahlas nebo v duchu) a zlobíme se na sebe navzájem i na sebe sama, i když víme, že si tím spíše ještě více škodíme. Nemůžeme si pomoci. Jednou z příčin je, že jsme způsob a cíle naší komunikace nepřizpůsobili našim skutečným potřebám.

 

Tento kurz nabízí jednu z možných cest jak se s lidmi (i sami se sebou) domluvit, jak předcházet konfliktům a jak je řešit. Výsledkem je smysluplná spolupráce, vnitřní klid, ale především důstojné řešení a osobní růst pro všechny zúčastněné strany.

Na kurzu je formou výkladu a zážitkových technik předkládán soubor dovedností zaměřených na rozvoj vzájemné komunikace učitelů, žáků a jejich rodinných příslušníků s cílem vytvořit atmosféru porozumění, spolupráce a důvěry.

Program pomáhá lépe rozumět žákům ve třídě, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit konflikty a předcházet špatnému chování, navázat bližší vztah s rodiči žáků.

Základním cílem komunikace není předání informací, ale poznání, vzájemné obohacení a sblížení dvou nebo více osob. 

Osobní rozvoj
Developed by Via Aurea.