Rozšíření číselného oboru do 100

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 680 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Počítání do 100 je základem pro pozdější analogické počítání v oboru do 1000. Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 2 a pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 194 Kč.

- Rozšíření číselného oboru do 100 za použití pomůcek Desítky koleček a  Mřížka s kolečky.

- Náměty pro malé projekty ve vyučování.

- Objevování násobení.

- Činnostní vyvození násobilky z opakovaného sčítání.

- Geometrie ve 2. ročníku, hry s geometrickými tvary v 1. a 2. ročníku.

- Možnosti navázání na mezipředmětové vztahy s Čj a Prv.

- Počítání do 100 - opakování v peněžním modelu, obchodování.

- Komunikace ve výuce.

- Slovní úlohy – hry s penězi.

- Tvoření otázek žáky, formulace odpovědi.

Developed by Via Aurea.