Přípravná početní cvičení

v posledním roč. MŠ a 1. roč. ZŠ

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 680 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Přípravná početní cvičení a vidění počtu prvků do 5 bez přepočítávání po jedné jsou nezbytným základem pro budoucí zdravý matematický vývoj všech žáků. Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící v MŠ a na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 1 a na ukázku pomůcky Mřížka s kolečky, Tvary a barvy v celkové ceně 214 Kč. 

-     Vytváření představy čísel během přípravného období,

-     Práce s pomůckou Tvary a barvy.

-     Činnosti s didaktickými pomůckami Početní divadélko a Malované slovní úlohy.

-     Činnosti s pomůckami, které vedou ke správné představě čísel.

-     Numerace do pěti.

-     Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

-     Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 1. ročníku.

-     Pomůcka mřížka s kolečky a její využití při činnostech v matematice.

-     Tvoření prvních slovních úloh s názorem.

-     Numerace do deseti.

-     Činnosti s didaktickou pomůckou „Karty s čísly“.

-     Průběžná zpětná vazba, základy kompetence pracovní, komunikativní a kompetence k učení.

Developed by Via Aurea.