Plán pedagogické podpory v Praxi ZŠ

dodělat obsah

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: 6372/2017-2-480 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 3 850 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 16 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé

Cílem vzdělávacího programu je získat kompetence k vyplnění plánu pedagogické podpory a zejména efektivní práce s žákem v rámci 1. stupně podpory.

Ukážeme si:

- kdy je třeba plán pedagogické podpory sestavovat

- pedagogickou diagnostiku potíží ve čtení, psaní, počítání a z ní vyvodíme, jaká podpůrná opatření ve výuce je vhodné poskytovat žákům - bez ohledu na důvod jejich potíže

- jak získané poznatky setřídit a co s nimi dál – jak instruovat žáka a jeho rodiče s cílem rozvoje dovedností

- jak plán vyhodnotit

- konkrétní příklady z praxe

Developed by Via Aurea.