Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: 25225/2016-2-791 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 3 850 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 16 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé

Co můžeme udělat pro to, aby se v MŠ cítili dobře jak předškolní pedagogové, tak předškoláci a jejich rodiče? Aby naše práce měla smysl a byla pro děti dobrým východiskem pro vstup do školy?

Kurz přináší nové a zcela jedinečné informace, které mají bezprostřední vliv na to, jak se v MŠ cítíte Vy i děti, které učíte a jaké jsou Vaše vztahy s druhými lidmi (s dětmi, s jejich rodiči, s kolegy). Jeho velkým přínosem je, že Vás může ochránit před pocity marnosti a syndromem vyhoření. Je to příležitost poznat hlubší příčiny potíží, získat potřebný nadhled a dosáhnout stavu, kdy se budete moci Vy i děti Vám svěřené cítit spokojeně a v bezpečí.

Požadavky na učitele ze strany společnosti a rodičů stále rostou. Pravomocí a nástrojů, které mají pedagogové přitom spíše ubývá. Na semináři poznáte, jak je možné dosáhnout skutečně partnerské úrovně vztahu mezi učitelem a rodiči a jak ve spolupráci s rodiči vytvářet pokud možno co nejbezpečnější prostor pro rozvoj a školní práci dětí. Podíváme se také na to, co je při vzdělávání a výchově úkolem pedagoga a co přísluší rodičům.

Abychom tohoto stavu mohli dosáhnout, potřebujeme vědět nejenom jakou strukturu má systém, ve kterém se pohybujeme, jaké jsou postoje a témata jeho jednotlivých členů, ale také jaké základní vlivy působí na učitele, děti předškolního věku a jejich rodiče a především jaké jsou jejich základní potřeby a co je určuje. Hlubší pochopení souvislostí a příčin potíží přináší uvolnění, nadhled a možnost dosažení trvalého pocitu zakotvení a uspokojení. Přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole i v rodině.

Základní témata semináře:

- rodinné a školní normy
- postavení a přístup učitele a rodiče
- učitelé, rodiče a děti
- původní a nová rodina
- syndrom vyhoření

Cíle semináře:

1. Seznámení s přístupy systemické pedagogiky se zaměřením na problematiku dětí předškolního věku. Předání informací o systémových souvislostech a zákonitostech ve vztazích mezi rodiči, dětmi, učiteli a školou.
2. Práce s typickými modelovými situacemi na škole a v rodině, a to v obecné rovině problému. Osobní zážitek a vhled do řešení nejčastějších problémů.
3. Změna "nezdravých" postojů a aktivní ochrana před vyhořením. Práce s tématy účastníků.

Kurz má akreditaci MŠMT a účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu DVPP. 

Developed by Via Aurea.