Hudební výchova tvořivě na ZŠ

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 36575/2015-1-946 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 850 Kč včetně DPH Hodinová dotace: 16 hod.
Kategorie: Hudební výchova

Kurz je určen učitelům, kteří se chtějí nechat inspirovat k aktivitám, jenž mohou oživit výuku Hv a k činnostem, které probouzí u dětí touhu tvořit vlastní hudební dílo na základě velmi jednoduchých kompozičních principů.

Účastníci semináře si v první části kurzu pod vedením lektora vyrobí vlastní hudební nástroje  z netradičních materiálů, které pak mohou použít při elementárním komponování v druhé části kurzu. Také se seznámí s technikou hry na  boomwhackers.

Pro účast v kurzu není třeba být nástrojovým virtuózem, ale je třeba mít chuť stát se členem tvůrčího týmu. Krom nových hudebních nástrojů jistě vznikne také minimálně jedno unikátní společné hudební dílo. Zažité postupy se dají aplikovat při výuce Hv na všech stupních škol.

1.  Výroba netradičních hudebních nástrojů ve škole (workshop)

Lektor: Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. – KHV PdF UP v Olomouci

Mezi doposud opomíjené činnosti v rámci hudební výchovy na základních školách v České republice patří výroba hudebních nástrojů. Jednoduché hudební nástroje dále využitelné v instrumentálních činnostech si přitom mohou vyrobit samy děti nebo se na jejich výrobě podílejí ve spolupráci s učitelem či rodiči. Tato činnost podněcuje tvořivý přístup dětí k aktivnímu muzicírování a zároveň umožňuje atraktivním způsobem na principu „learning by doing“ nahlédnout i do teoretických disciplín jakými jsou např. akustika, organologie ad. V rámci workshopu proběhne prezentace netradičních hudebních nástrojů a dále si mohou účastnici pod vedením lektora vyrobit jednoduché hudební nástroje, např. actimel koule, bubínek z PET lahve, kazoo, brčkofon, vodní flétnu, nafukovací ocean drum, bzučák, plastovou koncovku.

 

2.    Hrajeme na Boomwhackers (workshop)

Lektorka: Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. – KHV PdF UP v Olomouci

Hudební dílna věnovaná praktickému využití u nás dosud málo známého hudebního nástroje. Počáteční technika hry na boomwhackers nevyžaduje téměř žádnou zkušenost, naopak, možnosti nástroje nejsou nikterak omezující v dalším vývoji, což dokazuje fakt, že jej ve svých produkcích využívají i profesionální hudebníci. Doslova fascinující zvukový prostor vznikající při skupinové hře usnadňuje učiteli a hlavně dětem cestu k aktivnímu odhalování hudebních pravidel, k vlastním tvůrčím pokusům ale i ke skupinové relaxaci.

 

 

Elementární komponování SLYŠET JINAK (workshop)

Lektoři:          Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. – KHV PdF UP v Olomouci

Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. – KHV PdF UP v Olomouci

Hudebně výchovný seminář zaměřený na rozvíjení kreativity dětí prostřednictvím elementárního komponování. Tato metoda je v zahraničí rozvíjena od 60. let 20. století a našla své uplatnění ve vzdělávacích systémech v USA, Velké Británii, Německu, Francii či Rakousku. Na zahraniční modely navazuje od roku 2001 programu Slyšet jinak realizovaný na Katedře hudební výchovy PdF UP v Olomouci a na Hudební fakultě JAMU v Brně. Ve svých základních principech (koncentrace - komunikace - kreativita) zdůrazňuje mimo jiné  i bezbariérový přístup k hudbě z hlediska dispozic zúčastněných dětí. Seminář je vhodný pro vyučující hudebních, ale také výtvarných a dramatických oborů. Více informací o programu Slyšet jinak na http://slysetjinak.upol.cz/.

Developed by Via Aurea.