Geometrie ve 3. a 4. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 680 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Výuka geometrie ve 3. a 4. ročníku má svoje úskalí. Ověřené postupy Tvořivé školy umožní vám i vašim žákům zvládnou učivo geomterie na výbornou. Souběžně se dozvíte jak žáky zaujmout a rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Seminář nabízí soubor vybraných efektivních postupů pro zahájení výuky geometrie. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Geometrie 4-5 v ceně 185 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

- Základní geometrické pojmy, pracovní návyky a komunikace v hodinách geometrie.

- Pracovní sešity a listy pro výuku geometrie a mezipředmětové vztahy s geometrií.

- Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky.

- Rozvoj geometrických představ, činnosti žáků.

- Základní geometrické výpočty.

- Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů.

- Vytvoření představy jednotek obsahu.

- Mozaikové hry se zaměřením na kompetenci komunikativní.

- Řešení úloh s pomocí činností zaměřených na rozdělování celku na stejné části a na skládání částí do celku.

- Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky

- Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a občanské. Průběžná zpětná vazba. 

Developed by Via Aurea.