DYSKALKULIE – způsoby práce s žákem ve výuce a reedukaci

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: MSMT-1514/2015-1-110 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 970 Kč cena včetně DPH Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé

Kurz je primárně zaměřen na získání praktických informací pro práci s žákem s diagnózou VPU – dyskalkulie. Informace lze využít i pro žáky, kterým matematika „jen“ nejde. 

Co se dozvíte?

Jak si zmapovat aktuální matematické znalosti a dovednosti žáka – k čemu je to dobré a jak získané informace využít pro práci ve výuce a pro rozvoj matematických představ v reedukaci. Informace jsou setříděné v přehledném systému, s odkazy na efektivní pracovní sešity vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ.

Součástí budou i informace, jak číst v posudcích PPP. 

Developed by Via Aurea.