Kurzy

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

Číslo kurzu: MSMT-1514/2015-1-110
Cena: 970 Kč
Hodinová dotace: 8 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Cílem kurzu je poskytnout informace, jak vypracovat individuální vzdělávací plán (IVP) jako všestrannou smlouvu s jasnými právy a povinnostmi všech zúčastněných stran (rodič, učitel, žák) tak, aby odpovídal aktuální legislativě. Umět zmírnit znevýhodnění žáka a umožnit mu podat výkon v rámci výuky. Kurz je zaměřen na úpravy (ne úlevy) výuky žáka s diagnózou VPU, výběr vhodných podpůrných opatření a hlavně - dostanete strukturu IVP odpovídající aktuální legislativě, včetně bodů, které z IVP dělají efektivní smlouvu mezi žákem, rodiči a školou, s právy, ale i jasně danými povinnostmi všech stran.

Jak připravit zápis do 1. třídy?

Číslo kurzu: 829/2018-1-102
Cena: 1 290 Kč
Hodinová dotace: 8 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Je zápis do 1. třídy společenská událost, nebo zdroj důležitých informací pro školu a rodiče?

Systematicky a přehledně Vám poradím, jak si roztřídit tu spoustu informací, které při zápise od dětí a rodičů získáte na ty, jež se vztahují ke školní zralosti a ty, jež signalizují „pouze“ školní nepřipravenost. Díky tomu budete vědět, kdy je vhodné rodičům doporučit návštěvu PPP a zvážit odklad školní docházky a kdy ne. 

Uvidíte efektivní zápis v 10 minutách, včetně konzultace s rodičem. Cílem je spokojený rodič, odcházející s nadstandardními informacemi ze zápisu. Pro Vás pak přehled činností, jež je potřeba u zápisu s dítětem udělat a jejich přesné zacílení.

Jak sestavit plán reedukace vývojových poruch učení

Číslo kurzu: MSMT-1514/2015-1-110
Cena: 1 680 Kč
Hodinová dotace: 16 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Jak to zařídit, aby při nápravě VPU pracovaly zejména děti, aby rodiče spolupracovali (dle svých možností) a aby se dovednost číst nebo psát skutečně zlepšovala tak, že děti již nebudou potřebovat úpravy ve výuce? Ukážeme si, jak cíleně, systematicky budovat dovednost jak si "hrát" a tím rozvíjet dílčí funkce nutné k rozvoji dovednosti.

Cílem vzdělávacího programu je tedy získat kompetence ke stanovení efektivního plánu reedukační péče, osvojení postupů nejen ke zvyšování úrovně čtení a psaní, ale i oblastí smyslového vnímání, které mají na nácvik vliv. Naučit se, jak s co nejmenším výdejem energie pedagoga i dítěte zmírňovat potíže se čtením a psaním.

Online aplikace a internet ve výuce na 1. stupni ZŠ

Číslo kurzu: 27404/2015-1-782
Hodinová dotace: 16 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Dvoudílný kurz obsahuje soubor praktických návodů a rad, jak efektivně využívat moderní technologie (internet, online aplikace) při přípravě i výuce žáků. Obsah kurzu je zaměřen na předání konkrétních informací, jejich okamžité vyzkoušení a příklady použití v praxi. Je vhodný pro všechny učitele, kteří mají zájem začít smysluplně využívat moderní technologie ve výuce, pracovat s otevřenými výukovými zdroji a aktivně zapojit žáky do výuky. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Proč si nedělat z dětí partnery

Cena: 1 500 Kč
Hodinová dotace: 8 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Zážitkový seminář, na kterém odhalímezákladní síly a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na vztahy, pocity ale také na zdraví rodičů a jejich dětí. Dozvíte se, co určuje kvalitu mezilidských vztahů v rodině. Poznáte, co je potřeba dělat proto, aby se rodiče a děti mohli cítit spokojení a naplnění. 

Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku

Číslo kurzu: 783/2018-1-169
Cena: 650 Kč
Hodinová dotace: 4 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů ve výuce gramatiky ve 2. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 2 v celkové ceně 175 Kč.

Jak efektivně připravit předškoláka

Číslo kurzu: MSMT-1514/2015-1-110
Cena: 860 Kč
Hodinová dotace: 6 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Kurz je určen pro paní učitelky MŠ. Účastníci kurzu se dozví, na co se zaměřit při přípravě předškoláka tak, aby v 1. třídě zvládl s minimem obtíží základy čtení, psaní a počítání. V důsledku je tak možno předejít VPU.

DYSKALKULIE – způsoby práce s žákem ve výuce a reedukaci

Číslo kurzu: MSMT-1514/2015-1-110
Cena: 970 Kč
Hodinová dotace: 8 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Kurz je primárně zaměřen na získání praktických informací pro práci s žákem s diagnózou VPU – dyskalkulie. Informace lze využít i pro žáky, kterým matematika „jen“ nejde. 

Jak vést konzultaci s rodičem

Číslo kurzu: MSMT-28112/2015-1-717
Cena: 1 190 Kč
Hodinová dotace: 8 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Celý kurz je směřován k tomu, aby účastník zvládl nejen běžné, krátké konzultace, ale i vedení konzultace více stran s cílem nalezení přijatelného řešení. Je vhodný pro paní učitelky v MŠ, třídní učitele ZŠ, metodiky prevence i výchovné poradce.

Jak sestavit plán pedagogické podpory

Číslo kurzu: MSMT-28112/2015-1-717
Cena: 970 Kč
Hodinová dotace: 8 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Cílem vzdělávacího programu je získat kompetence k vyplnění plánu pedagogické podpory a zejména efektivní práce s žákem v rámci 1. stupně podpory.

Efektivní komunikace na 1. a 2. stupni ZŠ

cesta spokojeného rodiče

Číslo kurzu: 27404/2015-1-782
Hodinová dotace: 9 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Hudební výchova tvořivě na ZŠ

Číslo kurzu: 36575/2015-1-946
Cena: 1 850 Kč
Hodinová dotace: 16 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Kurz je určen učitelům, kteří se chtějí nechat inspirovat k aktivitám, jenž mohou oživit výuku Hv a k činnostem, které probouzí u dětí touhu tvořit vlastní hudební dílo na základě velmi jednoduchých kompozičních principů.

Účastníci semináře si v první části kurzu pod vedením lektora vyrobí vlastní hudební nástroje  z netradičních materiálů, které pak mohou použít při elementárním komponování v druhé části kurzu. Také se seznámí s technikou hry na  boomwhackers.

Pro účast v kurzu není třeba být nástrojovým virtuózem, ale je třeba mít chuť stát se členem tvůrčího týmu. Krom nových hudebních nástrojů jistě vznikne také minimálně jedno unikátní společné hudební dílo. Zažité postupy se dají aplikovat při výuce Hv na všech stupních škol.

Developed by Via Aurea.