Kurzy

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

Číslo kurzu: 34458/2019-2-1147
Cena: 780 Kč
Hodinová dotace: 6 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Cítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje. Dozvíte se, co určuje míru přirozené autority a proč někomu žáci zobou z ruky a jiného neberou příliš vážně. Poznáte, co je potřeba dělat proto, aby vás žáci respektovali, rodiče žáků respektovali a kolegové uznávali. Všichni členové systému „vaše třída“ – Vy, žáci i jejich rodiče – se pak budou moci cítit bezpečně a spokojeně. 

Školní systemické konstelace - jak nevyhořet

Číslo kurzu: 34458/2019-2-1147
Cena: 780 Kč
Hodinová dotace: 6 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Máte čím dál více problémových žáků? Valí se na Vás úkoly a Vy nevíte, kde vzít čas a energii na jejich řešení? Už Vám někdy docházejí síly?

Tento seminář přináší zcela jedinečné informace o zákonitostech a silách, které mají bezprostřední vliv na to, jak se cítíte v práci, jak se vám daří v životě, a jaké jsou vaše vztahy s druhými lidmi (se žáky, jejich rodiči, kolegy, ale také se členy své rodiny). Jeho obrovským přínosem je, že vás bezpečně ochrání před syndromem vyhoření, protože ten kdo vyhoří, už nepomůže nikomu. Je to příležitost poznat hlubší příčiny problémů, získat potřebný nadhled a dosáhnout stavu, kdy se budete moci v práci i doma cítit spokojeně a v bezpečí.  

Výtvarná výchova tvořivě I.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou na ZŠ

Číslo kurzu: 8875/2019-1-436
Cena: 680 Kč
Hodinová dotace: 4 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Účastníci semináře se seznámí s metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou a jejím využití na ZŠ. Poznají příklady praktických činností a her se zaměřením na rozvoj výtvarných dovedností, na soustředění a kreativitu. Vyzkouší si průpravná cvičení na oproštění od logiky a na procvičování pozorovacích schopností. Seznámí se s možnosti nácviku kresby ve škole a uvidí, co dokáže obyčejná tužka v naší ruce.
Na seminář je třeba si donést 10 listů papíru formát A4 - kancelářský nebo čtvrtky, obyčejnou tužku a pastelky. 

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou, intuitivní kresba a malba jako forma relaxace a psychického uvolnění

Číslo kurzu: 25705/2018-2-821
Cena: 2 560 Kč
Hodinová dotace: 16 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Účastníci semináře se seznámí s metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou, s intuitivní kresbou a s možnostmi jejich využití na ZŠ. Poznají příklady praktických činností a her se zaměřením na rozvoj výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí. Vyzkouší si průpravná cvičení na oproštění od logiky a na procvičování pozorovacích schopností. Seznámí se s možnosti nácviku kresby ve škole a uvidí, co dokáže obyčejná tužka v naší ruce. 
Na seminář je třeba si donést 10 listů papíru formát A4 - kancelářský nebo čtvrtky, obyčejnou tužku a pastelky. 

Výtvarná výchova tvořivě I.

Intuitivní kresba a malba jako forma relaxace a psychického uvolnění

Číslo kurzu: 8875/2019-1-436
Cena: 680 Kč
Hodinová dotace: 4 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Účastníci semináře se seznámí s intuitivní kresbou a možnostmi jejího využití na ZŠ. Poznají příklady praktických činností a her se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu,  zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.
Na seminář je třeba si donést 10 listů papíru formát A4 - kancelářský nebo čtvrtky, obyčejnou tužku a pastelky. 

Školní systemické konstelace - prosperita

Číslo kurzu: 34458/2019-2-1147
Cena: 780 Kč
Hodinová dotace: 6 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Každý člověk má právo a možnost být bohatý tak, jak si přeje. Žít v hojnosti znamená mít nadbytek všeho. Peněz, lásky, moudrosti, zdraví, času, síly, ale také dobrých žáků a spolupracujících rodičů. Zajímává Vás, jak toho dosáhnout?

Školní systemické konstelace - sebeúcta

Číslo kurzu: 34458/2019-2-1147
Cena: 780 Kč
Hodinová dotace: 6 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Každý člověk má řadu vnitřních nevědomých přesvědčení, která určují jeho sebeúctu. Většina těchto přesvědčení se utváří v dětství na základě naplnění nebo nenaplnění základních dětských potřeb. Přijďte se dozvědět, co je těmito základními potřebami, proč na nich tolik lpíme, co z toho máme a jak je můžete změnit.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

ZÁKLADY KRESBY TUŽKOU - s použitím metody kreslení pravou mozkovou hemisférou

Číslo kurzu: 8875/2019-1-436
Cena: 1 290 Kč
Hodinová dotace: 8 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Na tomto workshopu můžete získat jiný pohled na sebe, své kreslířské dovednosti a také změnit úhel pohledu na celý svět okolo. Akce je pojímána jako relaxačně naučná, zábavná, zaměřená na propojení mozkových hemisfér, řídící a pracovní jednotky těla.

Naučíte se zde poznat a ovládnout vlastní projev v rozměru 2D, vyznat se v tužkách, objevit vlastnosti perspektivy.  Vytváří dobrý start pro všechny, co si myslí, že neumí kreslit. Umí, jen o tom ještě neví.

Činnostní učení ve výuce fyziky v 8. a 9. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo kurzu: 727/2017-1-209
Hodinová dotace: 24 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů, pokusů a námětů do výuky fyziky v 8. a 9. ročníku. Je vhodný pro všechny učitele fyziky působící na 2. stupni ZŠ. Zaměřuje se na přílsušné učivo fyziky vědy, ale také na rozvoj klíčových kompetencí, mezipředmětové vztahy a aktivní zapojení všech žáků do výuky. Účastníci obdrží zdarma pracovní sešity Fyzika 8 a Fyzika 9 v celkové ceně 138 Kč.


Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Fyzika činnostně v 8. ročníku

Číslo kurzu: 727/2017-1-209
Cena: 890 Kč
Hodinová dotace: 8 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Zajímá vás, jak je možné učit fyziku na 2. stupni ZŠ a dosahovat přitom výsledků adekvátních vloženému úsilí? Ukážeme vám v praxi ověřené postupy činnostního učení, s jejichž pomocí můžete žáky zaujmout, naučit je základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů a námětů do výuky F v 8. ročníku, které prezentuje na materiálech TŠ. Účastníci obdrží zdarma pracovní sešit Fyzika v 8. ročníku a pracovní sešit Aritmetika v ceně 138 Kč.

Fyzika činnostně v 9. ročníku

Číslo kurzu: 727/2017-1-209
Cena: 890 Kč
Hodinová dotace: 8 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Zajímá vás, jak je možné učit fyziku na 2. stupni ZŠ a dosahovat přitom výsledků adekvátních vloženému úsilí? Ukážeme vám v praxi ověřené postupy činnostního učení, s jejichž pomocí můžete žáky zaujmout, naučit je základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů a námětů do výuky F v 9. ročníku, které prezentuje na materiálech TŠ. Účastníci obdrží zdarma pracovní sešit Fyzika v 9. ročníku a pracovní sešit Aritmetika v ceně 138 Kč.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

intuitivní kresba a malba jako forma relaxace a psychického uvolnění

Číslo kurzu: 727/2017-1-209
Hodinová dotace: 24 hod.
Projekt: Tvořivá škola

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost kreslení a malování. Účastníci se  seznámí s  metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou v praxi.
Budeme kreslit a malovat předměty, krajinu, lidskou postavu.
Vyzkoušíme různé techniky: kresbu tužkou, uhlem, lavírovanou kresbu, malbu temperou, akvarelovými nebo akrylovými barvami.
Pastelky i akrylové barvy se pro vás mohou stát příjemným a překvapujícím společníkem na cestě k barevnému vyjadřování.
Kurz může být pro vás zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti se také mohou stát prvním krokem do světa barevných technik.
Kurz je příležitostí naučit se relaxovat s  tužkou v  ruce, posílit sebevědomí i schopnost pozitivně myslet.

Developed by Via Aurea.