Hlavní menu

KONFERENCE PROJEKTU ČTENÍ A PSANÍ S POROZUMĚNÍM - PRAHA 2012

Sdílet na Facebooku

KONFERENCE PROJEKTU ČTENÍ A PSANÍ S POROZUMĚNÍM - PRAHA 2012

Závěrečná konference  projektu Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním nenabízela pouze informace o činnostním učení Čj. Jejím cílem bylo rovněž seznámení se smysluplným využíváním interaktivních tabulí a systemickým přístup k výuce českého jazyka na ZŠ.

Konference projektu Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním

 

Pokusy v přírodovědě 2

Tvořivá škola spojuje více než 750 ZŠ z celé ČR. Školy zapojené v této síti se rozhodly zavádět činnostní metody do výuky. Ty jsou založeny na aktivním zapojení žáků a samostatném objevování poznatků. Žáci pracují s jednoduchými, ale velmi efektivními pomůckami a plní úkoly každý svým vlastním způsobem a tempem. Dochází tak k aktivnímu zapojení každého žáka do výuky co nejvíce smysly. Tato metoda umožňuje dobré osvojování potřebných dovedností, vědomostí i rozvoj všech klíčových kompetencí. Jako bonus má každý žák možnost opakovaně prožívat ve výuce úspěch.

 

Jedním z výstupů projektu, který byl na konferenci slavnostně ukončen, je rovněž nový koncept výuky Čj s interaktivní tabulí. Jedná se o přístup, který smysluplně kombinuje činnostní a interaktivní výuku. Jak je možné tímto způsobem pracovat s interaktivní tabulí v jednotlivých ročnících předvedli na konferenci lektoři Tvořivé školy a další externí spolupracovníci, kteří jsou zároveň učiteli z praxe. Aby učitel zvládnul efektivně pracovat s interaktivní tabulí, musí však nejdříve dobře zvládnout samotnou výuku. Interaktivní tabule je dobrou pomůckou, ale ne všespasitelnou. Její nerozumné požívání může přinést také řadu potíží.

Další novinkou prezentovanou na konferenci byl systemický přístup k žákům ve výuce českého jazyka. Jedná se o modernímetodu, která umožňuje objevit skutečné příčiny školních potíží žáků, nalézt jejich efektivní řešení a obnovit porušenou rovnováhu. Pracuje jak s modelovými školními situacemi, tak s konkrétními případy.

 

V rámci projektu byly na 18 vybraných partnerských školách založeny vzorové třídy činnostního učení Čj, které slouží jako vzdělávací střediska DVPP. Vytvořeny byly také nové řady didaktických pomůcek do výuky Čj v 0. - 5 . ročníku, Sety testů pro evaluaci výuky Čj v 1. – 5 . ročníku, metodický vzdělávací film Činnostní učení Čj v 1. ročníku, řada metodik výuky čtení s porozuměním, přípravy pro práci s interaktivní výpočetní technikou a řada 5 historických čítanek Putování českými dějinami. Knihy byly vytvořeny za účelem prožitkové výuky českých dějin a souběžného rozvoje čtení s porozuměním.

 

Cílem 36 měsíčního projektuČtení a psaní s porozuměním bylozavádění a šíření nových vyučovacích metod zaměřených na dovednosti žáků ve čtení, zlepšení čtenářské gramotnosti, schopnosti porozumět psanému textu a osvojování klíčových kompetencí.

Realizován byl díky podpoře poskytnuté Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Za dobu jeho trvání prošlo 160 kurzy a letními školami projektu více než 3600 učitelů ze všech krajů ČR.

Fotogaleriii z projektu si můžete prohlédnout zde