Kalendář akcí


Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2019-019 LŠ
Termín: 19. 8. 2019, 20. 8. 2019, 21. 8. 2019
Lektor: Mgr. Jarmila Šiřická, Radka Rozkovcová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 4 450 Kč

Kurz je zaměřen především na tvořivé hudební činnosti, propojení Hv s pohybovou výchovou a na práci s Orffovým instrumentářem. Kurz využívá metodických postupů hudebního vzdělávání dle Carla Orffa a účastníci kurzu si tak prakticky vyzkouší všechny komponenty HV.

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele 1. stupně ZŠ, kteří ve výuce HV chtějí využít všechny její složky. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Jednotlivé semináře kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou workshopu.
Těší se na Vás lektorky Radka Rozkovcová a Jarmila Šiřická.

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími opatřeními

Číslo akce: 2019-073a
Termín: 19. 8. 2019, 20. 8. 2019, 21. 8. 2019
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: Hotel Terasa, přehrada Olešná, Frýdek – Místek
Cena: 5 490 Kč

Kurz je určen zejména výchovným poradcům, vedení školy, učitelům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na I. i II. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Kurz pro Vás připravila naše externí spolupracovnice a lektorka Mgr. Šárka Sohrová - speciální pedagožka, lektorka DVPP, praxe ve školství (učitelství i poradenství).

Přihlašovat se je možné do 20. 6. 2019. Kapacita je omezena na 20 účastníků.

Efektivní komunikace s rodičem žáka

Číslo akce: 2019-073b
Termín: 21. 8. 2019, 22. 8. 2019, 23. 8. 2019
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: Hotel Terasa, přehrada Olešná, Frýdek – Místek
Cena: 5 490 Kč

Kurz je určen zejména třídním učitelům na I. i II. st. ZŠ, metodikům prevence, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Kurz pro Vás připravila naše externí spolupracovnice a lektorka Mgr. Šárka Sohrová - speciální pedagožka, lektorka DVPP, praxe ve školství (učitelství i poradenství).

Přihlašovat se je možné do 20. 6. 2019. Kapacita je omezena na 20 účastníků.

Matematika činnostně ve 3. ročníku

Číslo akce: 2019-043
Termín: 14. 9. 2019 9:00
Lektor: Mgr. Lucie Drašnarová, Mgr. Jana Lemonová
Místo: ZŠ Praha 9, Bří Venclíků 1140/1
Cena: 1 290 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku a na ukázku pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 184 Kč.

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku

Číslo akce: 2019-050
Termín: 21. 9. 2019 9:00
Lektor: Mgr. Lucie Procházková
Místo: ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16
Cena: 1 390 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Nedosahujete s dětmi výsledků adekvátních vynaloženému úsilí? Zkuste úspěšnou a v mnohaleté praxi ověřenou metodu činnostního učení Aj vytvořenou na míru pro české děti. Tento způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, že na konci 5. ročníku bez potíží dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách a materiálech nakladatelství Angličtina Expres. Využijete je ale i při práci s jinými materiály. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

Účastníci obdrží zdarma skripta k AJ s CD v ceně 150 Kč.

Developed by Via Aurea.