Kalendář akcí


Školní systemické konstelace - jak být autoritou

Číslo akce: 20-02
Termín: 14. 1. 2020 14:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ Jilemnice, Jana Harracha 97
Cena: 0 Kč

KURZ NA OBJEDNÁVKU

Setkání lektorů činnostního učení

Číslo akce: 2020-000
Termín: 17. 1. 2020 16:30, 19. 1. 2020 16:30
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: KDM Praha
Cena: 0 Kč

Tradiční lednové setkání lektorů Tvořivé školy.

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku

Číslo akce: 20-01
Termín: 31. 1. 2020 8:00
Lektor: Mgr. Ivona Petrusová
Místo: ZŠ Frýdek-Místek, Elišky Krásnohorské 2254
Cena: 0 Kč

KURZ NA OBJEDNÁVKU

ČJ v 1. roč. s přesahem do 2. roč.

Kurz pro rodiče dětí s poruchou učení, rodiče domškoláků i další zájemce

Číslo akce: 2020-022
Termín: 8. 2. 2020 9:00
Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43
Cena: 1 290 Kč

Kurz je určen pro všechny rodiče, kterým záleží na svých dětech, rodiče žáků se specifickými poruchami učení, rodiče, kteří chtějí řešit problémy dětí s učební látkou a rodiče praktikující nebo zamýšlející domácí výuku. Doporučujeme také asistentům pedagoga a všem, kteří se věnují doučování dětí.

Předávaný soubor žákovských činností skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení. 

Pojďme společně hledat cesty vedoucí k spokojenosti a radosti dětí a rodičů.

  • Vyzkoušíte si roli žáka,
  • zažijete hry a činnostní výuku,
  • vyrobíte si pomůcky k osvojování učiva,
  • získáte soubor činností do výuky svých dětí.

Školní systemické konstelace - jak být autoritou

Číslo akce: 2020-021
Termín: 10. 3. 2020 14:00
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ Brno, Kotlářská 4
Cena: 780 Kč

Cítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje. Dozvíte se, co určuje míru přirozené autority a proč někomu žáci zobou z ruky a jiného neberou příliš vážně. Poznáte, co je potřeba dělat proto, aby vás žáci respektovali, rodiče žáků respektovali a kolegové uznávali. Všichni členové systému „vaše třída“ – Vy, žáci i jejich rodiče – se pak budou moci cítit bezpečně a spokojeně. 

Developed by Via Aurea.