Hlavní menu

Kalendář akcí


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Základy zdravého pohybu ve výuce TV na ZŠ (8 hod.)

TANEC V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

Číslo akce: 2021-054
Termín: 13. 11. 2021 9:00
Lektor: Mgr. Alena Skotáková Ph.D.
Místo: TJ Sokol, Kounicova 686/22, 602 00 Brno - Veveří
Cena: 1 490 Kč

„Taneční hry a tanec jako plnohodnotná a zábavná součást tělesné výchovy“

Seminář vám pomůže jednoduše a zábavně zapojit do hodin tělesné výchovy hudbu, tanec a taneční prvky. Naučíte se, jak jednoduše vytvořit taneční vazbu nebo celou choreografii třeba i na větší akci školy. Budete vědět, jak v žácích probudit i v tělesné výchově více kreativity a improvizace.

Seminář je vhodný pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ.  Znalosti a dovednosti z kurzu můžete využít i při inkluzivní výuce nebo na speciálních školách. Seminář pomůže i učitelům kteří si myslí, že nemají hudební sluch nebo neumí tančit. 

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku

Číslo akce: 2021-062
Termín: 13. 11. 2021 9:00
Lektor: Mgr. Lucie Topinková
Místo: ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2
Cena: 1 590 Kč

Nedosahujete s dětmi výsledků adekvátních vynaloženému úsilí? Zkuste úspěšnou a v mnohaleté praxi ověřenou metodu činnostního učení Aj vytvořenou na míru pro české děti. Tento způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, že na konci 5. ročníku bez potíží dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách a materiálech nakladatelství Angličtina Expres. Využijete je ale i při práci s jinými materiály. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

Násobilka a dělení v oboru násobilek

Číslo akce: 2021-087
Termín: 15. 11. 2021 14:00
Lektor: Mgr. Eva Herdová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem.Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů.;Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 3 a pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 194 Kč.

Geometrie, úhel a trojúhelníky v 6. ročníku

Webinář

Číslo akce: 2021-083
Termín: 16. 11. 2021 14:30
Lektor: Mgr. Kateřina Grygarová, Mgr. Gabriela Jandíková
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie v 6. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M v 6. ročníku v ceně 185 Kč.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

Zimní muzicírování

Číslo akce: 2021-086
Termín: 16. 11. 2021 14:00
Lektor: Mgr. Věra Matzenauerová
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Cena: 850 Kč

2015 Olomouc

Kurz předkládá praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky hudební výchovy na 1.stupni. 

Seminář bude zaměřen na písně a hudební hry se zimní tematikou.

 

 

Kurz je vhodný pro všechny, kteří hledají náměty na zatraktivnění a obohacení výuky hudební výchovy. Krom kantorů z 1. stupně ZŠ doporučujeme účast i učitelům MŠ nebo ZUŠ.

Výchovná a vzdělávací stádia dítěte předškolního věku a žáka ZŠ

a využití jejich znalosti ve školní praxi

Číslo akce: 2021-049
Termín: 18. 11. 2021 14:00
Lektor: Mgr. Jiří Halda
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 380 Kč

Procesy učení jsou přirozenou vývojovou potřebou mozku a také výchovnou a vzdělávací potřebou dětí. Dějí se automaticky, je ale možné, ba přímo potřebné je ovlivňovat. Jedná se o přirozený proces zrání mozku, který mění dynamiku i charakter podle konkrétních časových období.

V rámci webináře se zaměříme na tyto vývojové procesy a možnosti, jak je smysluplně ovlivňovat s cílem podpořit přirozený proces výchovy a vzdělávání žáků.

Násobilka a dělení v oboru násobilek

KURZ NA OBJEDNÁVKU

Číslo akce: 21-07 SB
Termín: 18. 11. 2021 14:30
Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: ZŠ Třeboň
Cena: 0 Kč

Kurz na objednávku. Hlásit se mohou pouze zájemci z působnosti MAP Třeboňsko.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

Zimní muzicírování

Číslo akce: 2021-056
Termín: 23. 11. 2021 14:00
Lektor: Mgr. Věra Matzenauerová
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Cena: 850 Kč

2015 Olomouc

Kurz předkládá praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky hudební výchovy na 1.stupni. 

Seminář bude zaměřen na písně a hudební hry se zimní tematikou.

 

 

Kurz je vhodný pro všechny, kteří hledají náměty na zatraktivnění a obohacení výuky hudební výchovy. Krom kantorů z 1. stupně ZŠ doporučujeme účast i učitelům MŠ nebo ZUŠ.

Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Číslo akce: 2021-084
Termín: 23. 11. 2021 14:30
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

2021 VelehradSoubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení geometrie 1-3 v ceně 185 Kč. 

Aj činnostně ve 4. ročníku - metoda PhDr. Kellyové

Číslo akce: 2021-078
Termín: 24. 11. 2021 14:00
Lektor: Mgr. Radka Kučerová
Místo: ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8
Cena: 850 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 4. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách a materiálech nakladatelství Angličtina Expres. Využijete je ale i při práci s jinými materiály. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

Základy zdravého pohybu ve výuce TV na ZŠ (4 hod.)

- jak se správně hýbat a být v pohodě

Číslo akce: 2021-089
Termín: 25. 11. 2021 15:00
Lektor: PhDr. Eva Krutilková
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Jóga-děti„Cvičení a relaxace s využitím prvků terapeutické jógy pro žáky i  učitele.

Cítíte se často unavení? Potřebujete více sil a inspirace do své náročné práce? Chcete udělat něco pro sebe a pro své zdraví?  Nebo jen hledáte moderní náplň do hodin TV a tělovýchovných chvilek? Pak tu pro Vás máme jedno řešení.

Tento webinář vám nabízí možnost dobře si zacvičit, protáhnout se, celkově relaxovat a odpočinout si s využitím prvků terapeutické jógy. Ale především otevírá cestu k modernímu způsobu výuky TV s využitím aktivních prvků a cviků z jógy vedoucích k rozhýbání a uvolnění těla a jeho  propojení s dechem. Celková skladba působí současně na správné držení těla, sílu, pružnost, rovnováhu, soustředěnost, sebevědomí i vůli.

Tělovýchovné aktivity s prvky jógy vycházejí z přirozených potřeb dětí hrát si, podporují zdravý tělesný vývoj a pomáhají snižovat úzkost. Nemalým přínosem může být i zlepšení pozornosti ve škole. V nesoutěživém prostředí plném radosti a prožitků s doprovodem hudby, říkadel, vyprávění příběhů či zpěvu se děti uvolní, získají sebevědomí a objeví své schopnosti.

Kurz je určen pedagogům 1. stupně ZŠ, předkládané aktivity jsou pak vhodné zejména pro žáky 0.-3. ročníku.

Aj činnostně

Aneb tipy do výuky Aj pro 1. st. ZŠ

Číslo akce: 2021-088
Termín: 29. 11. 2021 14:30
Lektor: Mgr. Ludmila Chudobová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Přinášíme vám náměty a tipy pro online výuku angličtiny. Kurz jsme uzpůsobili současným potřebám pedagogů. Reagujeme tak na vaše žádosti o tipy pro distanční výuku. Uvedené aktivity využijete pro výuku AJ na celém 1. stupni ZŠ.

V rámci semináře budou představeny tipy a hry pro synchronní i asynchronní efektivní a interaktivní výuku jazyků zcela nenáročnou na přípravu učitele. Bude veden v českém jazyce, jednotlivé aktivity budou představeny v angličtině. Budete mít možnost vyzkoušet si všechny aktivity z pozice žáka.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ.  Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe.

Komunikační dovednosti ve školní praxi

Webinář

Číslo akce: 2021-050
Termín: 30. 11. 2021 14:00
Lektor: Mgr. Jiří Halda
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 380 Kč

Zajímává Vás jak se s druhými úspěšně domluvit a řešit konflikty? Efektivní komunikace spolu se zdravým přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s žáky a jejich rodiči, ale také s kolegy a s vedením školy. Kurz seznamuje se stěžejními principy komunikace, ukazuje nejčastější komunikační chyby a předkládá smysluplné a důstojné řešení konfliktních situací.

Podstatná jména, mluvnické kategorie

ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2021-075
Termín: 30. 11. 2021 15:00
Lektor: Mgr. Hana Krchová
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

Jak nevyhořet - seminář z cyklu Systemická pedagogika

Číslo akce: 2021-066
Termín: 1. 12. 2021 14:30
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Cena: 980 Kč

2020 Sudislav

Máte čím dál více problémových žáků? Valí se na Vás úkoly a Vy nevíte, kde vzít čas a energii na jejich řešení? Už Vám někdy docházejí síly?

Tento seminář přináší zcela jedinečné informace o zákonitostech a silách, které mají bezprostřední vliv na to, jak se cítíte v práci, jak se vám daří v životě, a jaké jsou vaše vztahy s druhými lidmi (se žáky, jejich rodiči, kolegy, ale také se členy své rodiny). Jeho obrovským přínosem je, že vás bezpečně ochrání před syndromem vyhoření, protože ten kdo vyhoří, už nepomůže nikomu. Je to příležitost poznat hlubší příčiny problémů, získat potřebný nadhled a dosáhnout stavu, kdy se budete moci v práci i doma cítit spokojeně a v bezpečí.