Kalendář akcí


Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Číslo akce: 2019-055
Termín: 29. 5. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Romana Navrátilová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 650 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 1 v ceně 175 Kč. 

Český jazyk činnostně ve 2. ročníku

UKÁZKOVÁ HODINA

Číslo akce: 2019-089 UH
Termín: 29. 5. 2019 9:15
Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: ZŠ Lubnice 20
Cena: 0 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj  ve 2. ročníku? Nedosahujete se žáky výsledků adekvátních vloženému úsilí? Nevíte, jak uchopit čtenářskou gramotnost a jak efektivně a srozumitelně vyučovat gramatiku?

Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Matematika činnostně ve 2. ročníku

UKÁZKOVÁ HODINA

Číslo akce: 2019-090 UH
Termín: 29. 5. 2019 10:05
Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: ZŠ Lubnice 20
Cena: 0 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky M ve 2. ročníku? Nedosahujete se žáky výsledků adekvátních vloženému úsilí? Nevíte, jak uchopit matematickou gramotnost?

Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Prezentace řady učebnic fyziky v 6. až 8. roč.

Číslo akce: 2019-091
Termín: 4. 6. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Arnošt Míček
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 64/8
Cena: 0 Kč

Metodicko-praktický seminář zaměřený na seznámení s novou řadou učebnic a pracovních sešitů vhodných pro činnostní výuku fyziky v 6. - 8. ročníku.

Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2019-003 LŠ
Termín: 8. 7. 2019 13:00, 9. 7. 2019 13:00, 10. 7. 2019 13:00, 11. 7. 2019 13:00
Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Cena: 6 250 Kč

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

« předchozí 1 2 3 4 5 6 další »
Developed by Via Aurea.